หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ก่อนถึงวันห้ามเผา

Author by 12/02/16No Comments »

      หมอกควันเชียงใหม่          ภาคเหนือค่า PM10 เกินมาตรฐานวันแรกแล้ว สูงสุดที่ลำพูน แพร่ ลำปางและเชียงใหม่ ขณะที่หลายฝ่ายเริ่มทำงานหนักเพราะใกล้ห้วง 60 วันอันตรายห้ามเผาใครฝ่าฝืนเชือดตามกฎหมายทันที

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.59   เว็ปไซต์กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันประจำวันพบว่า เวลา 11.00 น.วันที่ 11 ก.พ. เป็นวันแรกที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 จากหมอกควันไฟเริ่มเกินค่ามาตรฐานแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ โดยที่ลำพูนมีค่าเกินมากที่สุดในช่วงเรียลไทม์ตามเวลาช่วงกลางวันที่ 177 ไมโครกรัม/ลบ.ม. รองลงมาเป็น แพร่ลำปางและเชียงใหม่ ที่ 142, 137 และ 131 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ตามลำดับ เช่นเดียวกับพื้นที่ทางตอนล่างของภาคเหนือที่เกินมาตรฐานมาคือ นครสวรรค์ รวมถึงสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมาและราชบุรี ที่เกินในเวลาเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งในเชียงใหม่และลำพูนก็เริ่มมีหมอกควันไฟปกคลุมอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจากสภาพดังกล่าวทางหน่วยงานที่ดูแลปัญหาต่างให้ข้อมูลว่าเป็นทั้งช่วงของการชิงเผาและเผาจริงที่เกิดขึ้น ประกอบกับมีความกดอากาศสูงอากาศเย็นที่ปกคลุมทำให้หมอกควันไฟถูกกดอยู่ระดับต่ำเป็นเหตุให้ค่าเกินมาตรฐานเวลานี้

ทางด้าน นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียง ใหม่ ในเบื้องต้นนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการผ่านศูนย์อำนวยการและสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกอำเภอ สำรวจแหล่งน้ำที่จะให้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปตักน้ำเพื่อดับไฟป่าในพื้นที่ได้ โดยแหล่งน้ำต้องมีความลึกพอ และใต้พื้นน้ำต้องไม่มีตอไม้ รวมทั้ง บริเวณโดยรอบไม่มีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่จะทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ กำหนดช่วง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2559 โดยขอความร่วมมือ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั้ง 25 อำเภอ ห้ามเผาทุกชนิด ในช่วงเวลาดังกล่าว และจะใช้มาตรการเข้มข้นดำเนินการกับผู้ฝ่าผืน เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีความกดอากาศสูง หมอกควันจากการเผาจะปกคลุมในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายทุกปี

แม้ว่าคุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา (วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559) คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดี – ปานกลาง แต่สัปดาห์นี้เริ่มสูงขึ้นและเกินเป็นวันแรกแล้ว ส่วนข้อปฏิบัติหลังออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว ได้กำหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  1.ขั้นเชิงป้องกัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 2.ขั้นตอนการรับมือ ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ 2559 – 15 เมษายน 2559 และ 3.ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ 16 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอความร่วมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการทำและ 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 60 วัน   หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ   อย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยแจ้งเหตุได้ที่    ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 , 099-3751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง.