หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สั่งจัดตั้งชุด นปภ. คุมเข้มป่าสักงาม

Author by 25/07/16No Comments »

     ยกเลิกตัดไม้สักแม่กวง           รองอธิบดีกรมป่าไม้  “ประลอง ดำรงค์ไทย” ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่  ทำความเข้าใจกับชาวบ้านป่าสักงาม หลังยุติการตัดไม้สักเพื่อทำอาคารรัฐสภาหลังใหม่ พร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านบ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ขอให้ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) หยุดการตัดไม้สักในพื้นที่ จากที่ ออป.ได้ขอใช้พื้นที่ปลูกป่าตั้งแต่ พ.ศ.2521 โดยการตัดไม้สักในครั้งนี้ เพื่อจะนำไม้สักไปสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ชาวบ้านต้องการอนุรักษ์รักษาป่าที่มีทั้งหมดรวมจำนวนกว่า 70,000 ไร่

หลังจากนั้นรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าพบชาวบ้านกว่า 100 คน ที่ศาลาอเนก ประสงค์ในหมู่บ้าน ป่าสักงาม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หยุดการตัดไม้ทั้งหมด และให้กรมป่าไม้กำกับดูแลพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่า จากนี้เป็นต้นไป กรมป่าไม้จะเข้ามาจัดการดูแลผืนป่า โดยกรมป่าไม้จะได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาดูแล มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทหาร ป.พัน 7 กรมการปกครอง และผู้นำท้องถิ่น มาร่วมกันดูแลผืนป่า พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือชาวบ้านในชุมชนจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หน่วย ปฏิบัติการพิเศษชุดนี้ด้วย เพราะธรรมชาติเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อเก็บไว้ให้บุตรหลานและนักท่อง เที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากป่าแห่งนี้ หน่วยเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นจะทำงานไปอย่างต่อเนื่อง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออป. ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีให้ปลูกป่าในพื้นที่บ้านป่าสักงาม ตั้งแต่ พ.ศ.2521-2522 เป็นต้นมา เพราะรัฐบาลในขณะนั้นเห็นว่า ออป.มีความสามารถในการปลูกป่าและจัดการดูแลป่า รวมทั้งแปรรูปไม้เพื่อส่งขายในประเทศ และส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.