หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

อุตุฯเตือน หนาวมาแล้ว ระวังภัยธรรมชาติ

Author by 11/10/16No Comments »

  ss+(2559-10-11+at+10.01.23)     อุตุแจ้งหนาวเริ่มมาเยือนแล้วครึ่งหลังเดือนตุลาคม หมอกเริ่มลง คาดจะหนาวนานยะเยือกขึ้นอีก เตือนระวังช่วงรอยต่อฤดูอากาศแปรปรวนเสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติได้ทุกด้านโดยเฉพาะพายุ ฝนฟ้าคะนอง น้ำหลากฉับพลัน

            เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิดเผยว่า ข้อมูลการคาดหมายลักษณะอากาศของกลุ่มพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่า ระยะนี้ลักษณะอากาศทั่วไปเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะแปรปรวน บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนมากตอนบนของภาค ส่วนภาคอื่นๆ จะมีฝนตกต่อเนื่องโดยจะมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ความสูงของคลื่น 2 – 3 เมตรในบางช่วง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงและเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ กับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในบางช่วง นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศไทย โดยสรุป ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติเว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ

สำหรับภาคเหนือและเชียงใหม่ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 11-13 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่าง ของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ข้อควรระวังสำหรับพืชผัก อากาศชื้นสูง ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเน่าเละ และโรค เน่าดำ เป็นต้น ไม้ผล ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเน่าเละ และโรค เน่าดำ เป็นต้น พืชไร่อากาศชื้นสูง  ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมในข้าวโพด โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ เว้นแต่ภาคใต้จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย อุณหภูมิส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติและมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ โดยตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นเป็นลำดับ แต่ในภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่นต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งตะวันออก โดยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมีโอกาสสูงที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่าน ทำให้มีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง

การคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและตะวันออก)ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน จากนั้น ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงและเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ สำหรับเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง กับมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น ส่วนคลื่นลมในทะเลภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ และต่อเนื่องมากขึ้น โดยคาดว่าจะหนาวนานมากขึ้นและอุณหภูมิเฉลี่ยจะลดลงอีก

ข้อควรระวัง เดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วงจะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง เดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทย หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ โดยจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณปลายแหลมญวน แล้วเข้าสู่อ่าวไทย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกเพิ่มขึ้น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางแห่ง เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย.