หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี เร่งติดตาม”นาก”เก็บข้อมูลสัตว์ที่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก

Author by 16/11/21No Comments »

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น-17.00 น. เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ร่วมลงพื้นดำเนินติดตามเก็บข้อมูลและภาพนาก เป็น 3 ใน 4 ชนิดถูกขึ้นบัญชีแดงของไอยูซีเอ็น เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก หมายความว่าสัตว์กลุ่มนี้มีแนวโน้มประชากรลดลง โดยเฉพาะนากจมูกขน หายากที่สุดของโลก ทั้งนี้นาก ยังมีภัยคุกคามหลายอย่าง ทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยน้อยลง ภัยคุกคามจากมนุษย์ เรื่องความขัดแย้งที่เข้ามาใช้พื้นที่ซ้อนทับกัน และระยะหลัง ภัยคุกคามจากการค้าสัตว์ป่า ซึ่งได้พบตัวเป็นๆที่บริเวณเขื่อนพลังงานน้ำไฟฟ้าแม่เทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่บ่งบอกถึงความสมดุลย์ของระบบนิเวศห้วยแม่เทย โดยมี นายนาวี ศิลป์สุภากุล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ,นายยุทธพิชัย มูลไข่,นายเศรษวุฒิ สุพรรณ์,นายไกรวุธ สิทธิกรรณ์ และนายศราวุธ นนทธิ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน”กล้องดักถ่ายภาพ” (Camera trap)หนึ่งในเครื่องมือช่วยการประเมินความหลากหลายประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่วงลงพื้นที่สำรวจติดตั้งกล้องออบหนองแดง ลำน้ำแม่ตื่นพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้ทราบถึงความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่าและสามารถติดตามศึกษาแนวโน้มของประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ได้ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่