หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เชียงใหม่รับได้โรงไฟฟ้าจากขยะ ชี้เป็นทางออกดีที่สุดของบ้านเมือง

Author by 9/10/14No Comments »

thainews180      เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร จึงมีการใช้พลังงานลำดับต้นๆ ของประเทศ ต้องเตรียมแก้ไขปัญหาขยะอย่างถาวร โดยการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อรองรับการจัดการขยะแบบยั่งยืน และเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมเชียงใหม่      แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  นายชนะ     แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน

ในงานมีกิจกรรม Best Practice การลดต้นทุนพลังงานของสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ โดยศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน-หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการใช้พลังงานสูงมาก รวมทั้งประชากรและนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ขณะที่การเพิ่มขึ้นของส่วนราชการ และธุรกิจภาคเอกชนก็มีมาก ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะจัดสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะบริเวณห้วยตึงเฒ่า เพื่อจัดการขยะ 200-300 ตัน/วันของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการเดินหน้าจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืนและยังได้พลังงานไว้ใช้ประโยชน์ด้วย โครงการนี้จึงควรได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน หลังจากนักวิชาการยืนยันถึงความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะนานาประเทศก็ใช้ระบบนี้อย่างก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของประชาชนมานานแล้ว.