หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เพิ่มมูลค่า จากวัสดุไร้ค่า สู่พลังงานทางเลือกใหม่

Author by 26/03/12No Comments »

เพิ่มมูลค่า จากวัสดุไร้ค่า สู่พลังงานทางเลือกใหม่

จากสิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่าหรือมีมูลค่าต่ำ อย่างเช่น ถ่าน เศษแกลบ เศษใบไม้ ใบหญ้า แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นพลังงานได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องยนต์หลากหลายประเภท หรือนำไปใช้แทนแก๊สหุงต้ม เพื่อทำอาหารภายในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ก่อนนั้น เราใช้ถ่าน เศษแกลบ เศษใบไม้ ใบหญ้า เพื่อเป็นพลังงานให้ความร้อนในแบบทางตรง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพของความร้อนได้ไม่เต็มที่ และก่อให้เกิดมลพิษตามมาอย่างมากมาย ซึ่งการใช้พลังงานในลักษณะนี้ ยังมีอยู่อย่างแพร่หลายในเขตชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศได้

แก๊สชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นพลังงานได้ โดยได้มาจากการเผาไหม้ในครั้งแรกของถ่าน เศษแกลบ เศษใบไม้ ใบหญ้า จากนั้นจึงมีกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่าน เศษแกลบ เศษใบไม้ ใบหญ้า ฯลฯ) ให้อยู่ในสภาพแก๊สที่เราเรียกว่า Gasification กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งในที่ ๆ มีปริมาณออกซิเจนจำกัด เกิดความร้อนบางส่วนและความร้อนนี้จะไปเร่งปฏิกิริยาต่อเนื่องอื่นๆ ให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิง ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้เราเรียกว่าแก๊สชีวมวล ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับ แก๊ส LPG ที่เป็นที่รู้จักกันดีในการใช้หุงต้ม และใช้กับเครื่องยนต์รถในปัจจุบัน

แก๊สชีวมวลที่ได้มาจากการเผาไหม้ของถ่าน เศษแกลบ เศษใบไม้ ใบหญ้านั้น สามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า เครื่องยนต์ และการหุงต้มที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และแน่นอนว่าจะต้องก่อให้เกิดมลพิษที่น้อยลง แต่การใช้แก๊สชีวมวลให้แพร่หลายนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในปัจจุบัน เพราะ+ตัวเครื่องที่ใช้ในการผลิตแก๊สยังคงมีราคาการผลิตที่สูง อีกทั้งยังต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ในด้านเครื่องยนต์มากพอสมควร
แต่ในอนาคตอันใกล้ เชื่อได้ว่าหากมีการพัฒนาการผลิตพลังงานแก๊สชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ตัวเครื่องยนต์ที่ใช้ผลิตแก๊สอาจมีราคาถูกลงและชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางเครื่องยนต์สามารถเข้าถึงในการใช้งานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกครัวเรือนในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้แก๊สชีวมวลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานที่มีราคาถูก ท่ามกลางกระแสพลังงานในปัจจุบันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมีราคาที่สวนกระแสกับค่าครองชีพโดยรวมของประชากรในประเทศไทย.