หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอยหล่อ ขุดบาดาลช่วยแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก

Author by 25/03/15No Comments »

thainews180       นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 แห่ง และแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปุ๋มเป้ง ใน ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทราย และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปุ๋มเป้ง ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณตามแผนงานโครงการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้ง 2 โครงการเป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนแต่ไม่มีพื้นที่กักเก็บ ทำให้ในแต่ละปีมีน้ำจำนวนมากไหลลงมาท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอยู่ระหว่างการก่อสร้างในระยะที่ 2 ด้วยงบประมาณ 26 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถเก็บน้ำในฤดูฝนนี้ได้เต็มความจุ 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลดีต่อประชาชนจำนวน 800 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,400ไร่ ขณะที่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งสามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีราษฎรได้รับประโยชน์ 900 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,400 ไร่

นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านดง หมู่ 11 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร ทางราชการจึงได้เจาะบ่อบาดาลไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเสริมจากการใช้น้ำหลักจากผิวดิน โดยใช้งบประมาณ 2,507,500 บาท สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการเกษตรได้ 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือกว่า 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สร้างประโยชน์ต่อพื้นที่ทำการเกษตรได้ 126 ไร่ ให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวอินทรีย์หอมมะลิ และข้าวญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็มีความยินดีที่รัฐบาลให้ความห่วงใยในการแก้ปัญหาภัยแล้ง.