หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เหตุใดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในประเทศจึงปรับตัว ไม่ตรงตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก

Author by 20/11/13No Comments »

เนื่องจากราคาหน้าปั๊มประกอบด้วยสามส่วนประกอบ ได้แก่ ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ภาษี และค่าการตลาด ซึ่งโดยปกติ ภาษีนั้นจะค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ราคาราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ซึ่งอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น หากราคาราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นปรับสูงขึ้นโดยไม่การเปลี่ยนราคาหน้าปั๊ม ก็จะส่งผลให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันหดลงจนบางครั้งอาจติดลบได้ ดังนั้นผู้ค้าน้ำมันจึงจำเป็นต้องปรับราคาหน้าปั๊มขึ้น เพื่อให้ยังคงมีกำไรบางส่วนอยู่บ้าง

                โดยปกติผู้ค้าน้ำมันจะถ่วงเวลาในการปรับราคาหน้าปั๊มจนกระทั่งค่าการตลาดหดตัวลงไปมาก เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันมักถูกผู้บริโภควิจารณ์ในแง่ลบในการปรับขึ้นราคาหน้าปั๊มในแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงจะพบว่าค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำเกือบตลอดเวลา หากติดตามราคาหน้าปั๊มในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดทุกวันจะพบว่า ในความเป็นจริงแล้วการที่ผู้ค้าน้ำมันถูกวิจารณ์ว่าปรับราคาหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นรวดเร็วนั้น อาจไม่ถูกต้องนัก เพราะปกติผู้ค้าน้ำมันมักจะรอให้ค่าการตลาดลดลงมากๆ ก่อน จึงจะปรับขึ้นราคาหน้าปั๊ม ส่วนช่วงเวลาที่ราคาหน้าปั๊มปรับเพิ่มขึ้นเร็วนั้น น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ค้าน้ำมันได้ถ่วงเวลาในการปรับขึ้นราคาหน้าปั๊มมาแล้วระยะหนึ่งแล้ว ทำให้ค่าการตลาดอยู่ในระดับต่ำมาก จนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนั้นราคาหน้าปั๊มจึงปรับให้ขยับเพิ่มขึ้นให้ทันกับราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น ราคาหน้าปั๊มในช่วงเวลานั้นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นบ่อยครั้ง ในทางกลับกัน เมื่อราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ปรับตัวลดลง ผู้ค้าน้ำมันมักถูกวิจารณ์ว่า ปรับลดราคาหน้าปั๊มช้า ซึ่งการที่ผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถลดราคาหน้าปั๊มได้ในทันทีนั้น เนื่องจากค่าการตลาดเฉลี่ยโดยรวมของผู้ค้าน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เพราะในช่วงก่อนหน้านั้นราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ได้ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ค้าน้ำมันได้มีการชะลอการปรับขึ้นราคาหน้าปั๊ม ทำให้ค่าการตลาดเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ จึงต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งให้ค่าการตลาดเฉลี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้ค้าน้ำมันจึงจะลดราคาหน้าปั๊มลง.