หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เหนือร้อนยังไม่พอ หมอกควันยังเกิน

Author by 19/04/16No Comments »

หมอกควัน ร้อน      เหนือร้อนยังไม่พอหมอกควันเกินมาตรฐานหนักกว่าห้วงเฝ้าระวัง pm10 ทะลุเกือบทุกจังหวัด เชียงใหม่ยังสั่งเข้มดูแลต่อ

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ ช่วงครึ่งวันเช้าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลาง สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 58 – 315 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.เวียง อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ขณะที่ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่าระหว่าง 70 – 112 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ดังนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยเรื้อรังควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งในขณะที่มีมลพิษสูงเกินมาตรฐานเพราะ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้

ด้านนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ผลการประชุมศูนย์สั่งการฯ บ่ายวันที่ 18 เม.ย.พบว่า มีควันสะสมในพื้นที่จังหวัดจำนวนมากส่งผลให้ค่า Pm10 มีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด อันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งมี HP เกิดขึ้นปริมาณมากอย่างต่อเนื่องนับแต่วันที่ 16 เมย.59 จึงกำหนดแนวทางเบื้องต้นให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้ 1)ให้ นอ.บูรณาการกำลังฝ่าย ปค/ท้องถิ่น/มวลชนฝ่ายเราทุกตำบลหมู่บ้าน สนธิกำลังร่วมกับทีมงานป่าไม้ในพื้นที่จัดการ 3 เรื่อง 1.1)ปชส.เรื่องอนุโลมให้เผาได้เฉพาะพื้นที่เกษตร ตามห่วงเวลาที่จังหวัดกำหนดเท่านั้นโดยต้องทำแนวกันไฟมิให้ลุกลามเข้า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตอ/อุทยานแห่งชาติ หากลุกลามให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีสืบสวนหาตัวผู้กระทำ ผิด 1.2)จัดกำลังตามข้อ1เข้าดับไฟ(ถ้ามี)ในพื้นที่ป่าสงวนฯและอุทยานฯในพื้นที่ รับผิดชอบ ด้วยความรวดเร็ว มิให้ลุกลามขนาดใหญ่ และ 1.3)ให้ นายอำเภอประสาน ผกก.สภ.รับคดีและสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกรณีมีการเผาในพื้นที่ป่าสงวนฯ/ อุทยานแห่งชาติ 2)ให้ ผอ.สบอ.16/ผอ.สปม.1 สั่งการหน่วยขึ้นตรงประสานการปฏิบัติเพื่อควบคุมการเผา/การลาดตระเวน/การดับ ไฟกับ นอ.พื้นที่โดยใกล้ชิด  3)เริ่มปฎิบัติแต่เวลานี้เป็นต้นไป 4)     การรายงานให้รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคทางLine ศูนย์อำนวยการ/สั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดทุกวันตามสถานการณ์จริงในพื้นที่แม้หมดช่วง 60 วันไปแล้ว เพราะพบว่า มีการเผาเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มปริมาณค่า pm10 แย่กว่าช่วงเฝ้าระวัง

ส่วนบรรยากาศภาพรวมคนเริ่มมีอาการแพ้ แสบตา จมูก มีผดผื่น หอบหืด ตัวเลขผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจยังสูง แต่ยังไม่กระทบการบินที่ยังมีทัศนวิสัยที่ดีเกิน 1 กม. แต่ก็มีการเปิดไฟสัญญาณบนรันเวย์เป็นช่วงเวลา เนื่องจากช่วงนี้นอกจากปัญหาเผาแล้วมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวเพิ่มสภาพอากาศ ที่แย่ไปด้วย.