หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

แจกผ้าห่มสะเมิง 1.3 หมื่นผืน ปวิณวอนร่วมกันประหยัดน้ำ

Author by 12/01/16No Comments »

thainews180  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสอบภัยหนาว ในโครงการ “การมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสอบภัยหนาว” มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิงกล่าวต้อนรับ ว่าสะเมิงตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ทุรกันดารและมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีเขตการปกครอง 5 ตำบล 45 หมู่บ้านเป็นเทศบาล 1 แห่ง องค์กรบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีฐานยากจน  ในขณะนี้ประชาชนกำลังประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนสิ่งจำเป็นขึ้นพื้นฐานได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนดังกล่าวได้รับการดูแล ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงนำโครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ภายใต้แคมเปญ “อิ่มอุ่นกาย” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ จากใจ (พม.) แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 88,000 ผืน และในส่วนของอำเภอสะเมิงจำนวน 13,000 ผืน เพื่อให้ประชาชนได้รับความอุ่นและปลอดภัยจากภัยหนาว และเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวสะเมิง

บ่ายวันเดียวกัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เดินทางกลับมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ที่หอประชุมอำเภอหางดง  โดยกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแก้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน ฝากข้าราชการทุกท่าน เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส โครงการตำบลละ 5 ล้าน ในการแก้ปัญหาระดับชุมชน ในพื้นที่ ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการบุกรุกป่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองเชียงใหม่ และขอให้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล และสานต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก้าวตามรอยพระยุคลบาท ทำเพื่อประเทศชาติ โดยขอให้ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย.