หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1 แจก 5 แสนต้นกล้าพันธุ์ไม้รับฤดูฝน

Author by 13/05/14No Comments »

Image.aspx       นายศิริชัย ทองประเสริฐ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง เปิดเผยว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน มีนายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร เป็นผู้อำนวยการ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้ผนึกกำลังกันปลูกเสริมเพิ่มพื้นที่ป่า และต้นไม้ให้มากขึ้น  เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์กล้าไม้ถือเป็นช่วงที่ได้ผลมากที่สุด สำหรับปีงบประมาณ 2557 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานีเพาะชำกล้าไม้แต่ละแห่งไว้พร้อมแล้ว ได้แก่ 1.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง 2.สถานีเพาะชำกล้าไม้     แม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง และ 3.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขณะนี้มีกล้าพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และกล้าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือหลายพันธุ์ รวมกันประมาณ 500,000 ต้น

ดังนั้น จึงแจ้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ติดต่อขอรับพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ ประกอบด้วย กล้าไม้สัก พะยูง ตะแบก ประดู่ อินทนิล ขี้เหล็ก ทองกวาว และอื่น ๆ ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 164 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ในวันเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ 053-820778 และมือถือ 085-6146361.