หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

EDRI ส่องโลกพลังงาน “รักษ์พลังงาน รักสุขภาพ” กู้โลกร้อน

thainews180รักษ์พลังงาน รักสุขภาพกู้โลกร้อน

          ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับที่ 31 ของโลก หรือ อันดับที่ 4 ของอาเซียน สาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน คือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ และการเกิดสภาวะโลกร้อนตามมา  จึงมีเคล็ดลับ “10 วิธีง่ายๆ รักษ์พลังงาน รักสุขภาพ กู้โลกร้อน” มาแนะนำดังนี้

1.เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ และเปลี่ยนหลอดผอม (T8) เป็นหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 (T5) ซึ่งกินไฟเพียง 28 วัตต์ โดยหากเราเปลี่ยนมาใช้หลอด T5 แทนหลอด T8 ซึ่งมีอยู่ 200 ล้านหลอดทั่วประเทศ จะประหยัดไฟได้ปีละ 9,000 ล้านหน่วย หรือ 25,000 ล้านบาทต่อปี ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง 15,000 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 4,600 ล้านตันต่อปี

2.แอร์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงถึง 40% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้าน 1 หลัง การปรับอุณหภูมิแอร์ให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 5-10% หรือหากปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานมากถึง 10%

3. คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะทั่วไป กินไฟประมาณ 400-500 วัตต์ โดยตัว ซีพียู กินไฟประมาณ 150 วัตต์ ส่วนจอมอนิเตอร์ ที่ปัจจุบันนิยมใช้เป็นจอ แอลซีดี กินไฟประมาณ 300 วัตต์ หากต้องการหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ชั่วคราว ควรปิดสวิตช์หน้าจอทุกครั้ง

4. ปลูกต้นไม้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสดชื่น ต้นไม้ สามารถดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดอายุของต้นไม้

5. การขับรถ ควรใช้ความเร็วที่สม่ำเสมอ หรือตามที่กฎหมายกำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมัน รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.

6. การเปิดช่องหน้าต่าง ประตู แต่ละห้องในบ้านควรเปิดทางให้ลมมีทางเข้า และทางออกเพื่อให้อากาศภายในถ่ายเทสะดวกและระบายความร้อนได้ดี ช่วยลดการใช้แอร์ลงได้

7. งดใช้ถุงพลาสติก ในแต่ละปีมีถุงพลาสติกถูกผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า 50,000 ล้านถุง และมีเพียง 3% ของถุงพลาสติกที่ถูกนำไป “รีไซเคิล”  กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

8. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง  เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้จะปิดสวิตช์ไปแล้ว ยังคงเกิดแรงดันไฟฟ้าอยู่

9. หมั่นตรวจเช็คลมยาง ให้ตรงตามความต้องการของรถ ความดันลมยางต่ำกว่ามาตรฐานทุก 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2%

10. ปฏิบัติตามนโยบาย 4RS (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle) ทำได้หลายวิธี อาทิ การใช้กระดาษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยลดการตัดต้นไม้ลงได้ การกินอาหารก็ควรกินให้หมดไม่เหลือให้เป็นขยะเน่าเสีย เป็นต้น

วิธีปฏิบัติง่ายๆ เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างไม่ถูกต้องของมนุษย์เรา เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบนโลกเราใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกๆ คน…ที่ปลอดภัยจากภาวะโลกร้อน.