หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

กองทุนกู้ยืม-ภาคบริการโลหิต จัดโครงการรับบริจาคโลหิตปี 3

Author by 13/01/16No Comments »

1               ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่   ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการ  “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3”    มีสถาบันการศึกษา 13 แห่งร่วมกิจกรรม

น.ส.วัชรี  ประสิงห์ รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งมาว่า ทางภาคฯร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3” โดยในปี พ.ศ.2558   ได้ยอดโลหิตสูงถึง 1,919 ถุง และมีผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คน โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 5 วัน ในปี พ.ศ. 2559 ทางกยศ.และสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการกว่า 13 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิตให้มีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 มกราคม 2559 โดยเวียนไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ วันที่11 ถึง 12 ม.ค. 59 รับบริจาค ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ 13 ม.ค. 59 รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยพายัพ , วันที่ 14 ม.ค. 59 รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วันที่ 15 ถึง 16 ม.ค. 59 รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ , วันที่ 17 ม.ค. 59 รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางภาคบริการโลหิตฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในสถาบันการศึกษาดังกล่าว ตลอดจนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และผู้ใจบุญที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.053-418389 ต่อ 17 , 089-4810111   หรือ ติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆและหน่วยรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตฯ  ได้ที่ facebook. com/RBC10.