หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

กาชาดแพร่เชิญชวน อุดหนุนร้านมัจฉาฯ

Author by 9/01/16No Comments »

กาชาดไทย  จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานฤดูหนาวประจำปี 2559  ที่ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดแพร่ ในขณะที่เหล่ากาชาดฯ จัดออกร้านมัจฉากาชาด และออกสลากกาชาดการกุศล

นางปิยพัชร์  ไพบูลย์ศิริ    นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เผยว่า ทางจังหวัดแพร่ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานฤดูหนาวประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 มกราคม 2559 ณ บริเวณศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่

ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการย้อมผ้าจากต้นห้อม การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การให้บริการด้านต่างๆของหน่วยงานในสังกัดอีก 12 กระทรวง การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP รวมถึงงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ และการแสดงบนเวที

นอกจากนี้ยังมีการออกสลากกาชาดการกุศล ภายในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ ซึ่งจะมีการหมุนรางวัลในคืนวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่บริเวณเวทีกลางภายในงาน โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ขนาด 125 ซี.ซี.  2 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ขนาด 115 ซี.ซี.  2 รางวัล รางวัลที่ 4 โทรทัศน์ 40 นิ้ว 5 รางวัล รางวัลที่ 5 ตู้เย็น 7.9 คิ้ว 7 รางวัล รางวัลที่ 6 เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 6.5 KG 12 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รถจักรยาน 24 นิ้ว 90 รางวัล ซึ่งผู้สนใจสามารถหาซื้อสลากกาชาดการกุศลได้ที่หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายในบริเวณงาน หรือแวะมาอุดหนุนตักมัจฉาในร้านมัจฉากาชาดภายในงาน เพื่อรับของรางวัลประจำวันมากมาย เช่น รถจักรยานยนต์ จักรยาน 2 ล้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น.