หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

คณะพยาบาล มช.จัดมหกรรม สร้างเสริมสุขภาพประจำปี 57

Author by 14/10/14No Comments »

thainews180            ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับหลายภาคี และนักศึกษา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป้าหมาย เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใส่ใจกับสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังจะเป็นเวทีให้นักศึกษาคณะ พยาบาลศาสตร์ได้นำเสนองานวิจัยด้านสุขภาพ และโครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ มุมนิทรรศการนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและงานวิจัยของนักศึกษา การบรรยายพิเศษเรื่อง “สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เปิดประตูสู่สุขภาพที่ดี” โดย อ.ดร.ธานี   แก้วธรรมานุกูล (อ.ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์)  การสาธิตการออกกำลังกายแบบ walk a mile    สาธิตการออกกำลังกายแบบ T 25   พร้อมกับเปิดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี (ตรวจมวลกระดูก ความดันโลหิต เป็นต้น) ในงานยังเปิดให้ชิมอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจำหน่ายในราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-945013 , 053-945045.