หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

คณะแพทยศาสตร์ติดตั้งเครื่อง กระตุกไฟฟ้าหัวใจที่ศาลากลาง

Author by 3/10/14No Comments »

AED_4       เมื่อวันที่  30 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นำติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับไว้ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดให้มีเครื่องมือดังกล่าว ติดตั้งในสถานที่สาธารณะ เพื่อสังคมไทยจะได้ตระหนักถึงการดูแลภาวะที่คุกคามแก่ชีวิตได้อย่างทันท่วงที

ผศ.น.พ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาวะหยุดเต้นของหัวใจแบบเฉียบพลัน(Sudden cardiac arrest) คือ ภาวะที่หัวใจหยุดเต้นทันทีโดยไม่ทราบล่วงหน้า ทำให้เลือดหยุดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นสามารถทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ ถ้าได้รับการกระตุกไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการติดตั้งเครื่อง AED ประจำไว้ทุกที่ในสถานที่สาธารณะ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการติดตั้งเครื่องดังกล่าวในสถานที่สาธารณะเลย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้นำเครื่อง AED ติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 3 จุด ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเท่านั้น สำหรับการติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นการป้องกันข้าราชการ และประชาชนที่ไปติดต่อราชการแต่ละวันจำนวนมาก หากป่วยขึ้นมาจะสามารถช่วยชีวิตได้ทันท่วงที.