หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

คณะแพทย์ มช.เปิดศูนย์เพทซีที เครื่องแรกรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Author by 25/05/14No Comments »

1 copy         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพิธีเปิดศูนย์เพทซีที และไซโครตรอน (PET/CT  and Cyclotron Center) เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิ์ภาพสูง  โดยมี รศ.นพ.นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เปิดเผยว่า คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์แพทซีที และไซโคลตรอน   เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิ์ภาพสูง สามารถตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งได้แม่นยำถึง 90%  เป็นการยกระดับการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตภาคเหนือสู่ระดับ High-end Technology เครื่องแรกของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย  และเป็นศูนย์แห่งแรกในภูมิภาคที่ให้บริการตรวจวินิจฉับโรคแบบครบวงจร

เครื่องเพทซีทีสแกน และไซโคลตรอนเป็นเทคโนลนีทางการแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อน และละเอียดอ่อน มีอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบที่ต้องการทดสอบกว่า 300 ชิ้น ทุกกระบวนการของการจัดตั้งผ่านการรับรองความปลอดภัยตามกฎหมายจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ที่ได้มาตรฐานการผลิตเภสัชรังสีในโรงพยาบาลของสำนักงานอาหารและยา ผ่านการทดสอบและสอบเทียบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนั้นยังมีทีมบุคลการที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางจากผู้เชียวชาญทั้งภายในและนอกประเทศ ได้รับการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมบุคลากรจากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ จากประเทศญี่ปุ่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านไซโคลตรอน และการผลิต    สารเภสัชรังสีสำหรับตรวจเพท/ซีทีสแกน โดยเปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.