หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

จักษุแพทย์เตือนน้ำไม่สะอาด อันตรายต่อดวงตา

Author by 10/04/16No Comments »

    ลินดา หรรษภิญโญ            จักษุแพทย์ มช. เตือนประชาชนเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเล่นปืนฉีดน้ำหรือกระบอกฉีดน้ำสาดน้ำรุนแรงน้ำไม่สะอาด ใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำ อันตรายต่อตาเสี่ยงเยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาติดเชื้อ อาจรุนแรงถึงตาบอดได้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน อ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมที่งดงามคู่ชาวไทยมายาวนาน มีการทำบุญเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นวันครอบครัวพบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร ในอดีตมีการเล่นสาดน้ำโดยการปะพรมหรือใช้ขันเล็กๆรดน้ำใส่กันเพื่อคลายร้อน แต่ปัจจุบันมีการเล่นสาดน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก และดวงตามักเป็นอวัยวะที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจากการสาดน้ำที่รุนแรง น้ำไม่สะอาด เป็นอันตรายต่อดวงตาเป็นอย่างมาก เสี่ยงต่อเยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อเกิดแผลติดเชื้อที่กระจกตา การติดเชื้อหรือการบาดเจ็บของดวงตาที่เกิดจากการเล่นน้ำสงกรานต์ อาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้

อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา มช. กล่าวอีกว่า การเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อให้ปลอดภัยต่อดวงตาทั้งตัวเองและคนรอบข้างควรใช้น้ำที่สะอาดในการเล่นน้ำ ปราศจากสิ่งปนเปื้อนรวมทั้งแป้งดินสอพอง น้ำที่ไม่สะอาด อาจมีเชื้อโรคทำให้เกิดการติดเชื้อของเปลือกตา เยื่อบุตา หรือหากรุนแรง อาจเกิดแผลที่กระจกตาและทำให้ตาบอดได้ไม่ควรใช้ปืนฉีดน้ำ หรือกระบอกฉีดน้ำ เนื่องจากดวงตาทั้งภายนอกภายใน อาจได้รับอันตรายโดยตรงจากแรงกระแทกของน้ำหลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำ เนื่องจากหากมีสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ติดค้างบริเวณตาได้ง่ายขึ้น และเกิดการติดเชื้อของเยื่อบุตาหรือแผลที่กระจกตาตามมา ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจกระแทกตาได้หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาไม่ควรขยี้ตา เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยถลอกที่กระจกตา และเกิดการติดเชื้อที่กระจกตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด หรือลืมตา ในน้ำสะอาดและกลอกตาในน้ำไปมา เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกหากมีอาการผิดปกติ เช่นแสบตา ตาแดง มีขี้ตาน้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ ตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์ใกล้บ้าน ไม่ควรซื้อยาหยอดเอง เพราะมีบางภาวะที่อาจทำให้ตาบอดได้หากรักษาล่าช้า

แพทย์ผู้นี้ย้ำว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเราควรหมั่นดูแลและรู้วิธีที่ช่วยป้องกันโรคหรือภาวะต่างๆ ที่อาจอันตรายต่อดวงตาเรา การเล่นน้ำช่วงสงกรานต์อย่างระมัดระวังและปลอดภัย เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เรามีดวงตาที่สดใสคู่กับเราไปนานๆ ดังนั้นเล่นสงกรานต์ให้สนุกก็ต้องระวังสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย.