หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ชม.เฝ้าระวังชาวจีน หวั่นนำโรคแพร่ระบาด

Author by 22/02/15No Comments »

 NuIXZN      กรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมรับมือปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ ขณะเดียวกันเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวภาคเหนือจำนวนมากในระยะนี้หวั่นนำพาเชื้อโรคติดต่อเข้ามา รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น

          เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2558 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังมอบนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นพ. นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ประกอบกับภาคเหนือ มีความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่ อากาศหนาวเย็น ส่วนกลางวันก็ร้อนเพราะใกล้เข้าสู่ฤดูร้อน โดยช่วงนี้สภาพอากาศที่แห้งแล้งมีความสุ่มเสี่ยงกับปัญหาไฟป่าหมอกควันทุกปี  หากมีปัญหาเรื่องของมลพิษหมอกควันจะยิ่งก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย แต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมากในระยะหลังไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะมีวิกฤติหมอกควัน ไฟป่ารุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด รวมทั้งเผาป่าเผาเศษใบไม้ ขยะต่างๆ ในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขอให้งดการออกกำลังกายหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ กรณีพบอาการเคืองตา หายใจขัด หอบหืด ตาแดง มีอาการคันผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น ทุกปีมีการเตรียมพร้อมรองรับ เช่น เบื้องต้นการสำรองเรื่องหน้ากากอนามัย การให้ความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในสุขภาพ เนื่องจากแต่ละปีมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลักมากกว่า 5-6 หมื่นคน และยังเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยหรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง คนชรา เด็กเล็กที่จะเสี่ยงสูงด้วย

สำหรับโรคที่มากับฤดูหนาวคือโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบการระบาดขณะนี้ เบื้องต้นกรมควบคุมโรคมีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วย โดยจะออกให้ความรู้ สำหรับคนเป็นหวัดที่ควรรับยาต้านไวรัสทันที เพราะหากอาการรุนแรงจะ หายช้าหรือมีความเสี่ยงในสุขภาพสูง ปีนี้พบ การระบาดสูงเช่นกันสำหรับไข้หวัดใหญ่ นอกเหนือจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังโรคภัยเพิ่มเพราะสภาพอากาศยังแปรปรวนมีทั้งหนาว ร้อนและฝนตกอีกทั้งเข้าสู่ห้วงวิกฤติของปัญหาหมอกควันที่ต้องไม่มองข้ามที่จะป้องกันและรับมือ

ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา จ.เชียงใหม่จำนวนมากในขณะนี้ ในทางปฏิบัติได้มีการเฝ้าระวังโรค โดยให้ทุกคนกรอกประวัติสุขภาพ และรายงานกรณีเจ็บป่วยเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องโรคติดต่อที่อาจมีผู้ป่วยที่มาเที่ยวแล้วมาระบาดได้ ตามแนวปฏิบัติสากลที่ต้องดูอยู่แล้ว และยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวด้วย อาจจะไม่คุ้นเคยกับอาหารไทยเกิดรับประทานแล้วอาจจะอาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย.