หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ชี้เหตุสุขวิทยาบุคคลบกพร่อง โรคมือเท้าปากแพร่ทั่วประเทศ

Author by 30/07/14No Comments »

images            นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ในช่วงฤดูฝนขณะนี้ ถือเป็นฤดูแห่งการระบาดหลักของโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศเนื่องจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศแล้วถึง 23,671 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 1 ปี รองลงมา คือ 2 ปี และ 3 ปี มี 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ เชียงราย รองลงมา คือ ระยอง แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ และจันทบุรี ตามลำดับ โดยภาคเหนือมีกระจายไปทุกจังหวัด

โรคมือ เท้า ปาก มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโร พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคมือ เท้า ปาก เกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง การระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่องส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง เป็นเชื้ออาจติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกันของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ควรสังเกตเด็กที่มีอาการเจ็บป่วย ด้วยอาการไข้ มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม มีผื่นแดง ตุ่มพองใส ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้าให้รีบไปพบแพทย์และขอให้ระมัดระวังของใช้ส่วนตัวของเด็กและการขับถ่ายโดยการรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลางและไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากพบมีเด็กในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน ให้พักที่บ้านเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น สนามเด็กเล่น ผู้ปกครองควรแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน นอกจากนั้น ควรให้เด็กอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่พาเด็กเล็กไปในที่แออัด ในกรณีที่เด็กมีอาการป่วยซึ่งสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด หากเด็กมีตุ่มในปาก โดยที่ยังไม่มีอาการอื่น ให้หยุดเรียน อยู่บ้านไว้ก่อน ให้เด็กที่ป่วยขับถ่ายอุจจาระลงในที่รองรับ แล้วนำไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะในส้วม หากเด็กมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น ไม่ยอมทานอาหาร ไม่ยอมดื่มน้ำ ต้องรีบพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที.