หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

นักวิจัย มช.ประสบความสำเร็จ นำเจลสาหร่ายเตาใช้ยับยั้งไวรัสเริม

Author by 19/08/14No Comments »

เตา             ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (มช.) ประสบความสำเร็จในการนำสาหร่ายเตา มาวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจล  ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรคเริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

ความสำเร็จของทีมวิจัย มช.ครั้งนี้  ได้รับการเปิดเผยจาก  ผศ.ดร.ยิ่งมณี  ตระกูลพัว  อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่า  เนื่องจากเชื้อไวรัสก่อโรคเริม  ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังเยื่อบุบริเวณปากและอวัยวะเพศ  ทำให้เกิดเป็นตุ่มน้ำใส  และแตกเป็นแผล  หลังติดเชื้อแล้วร่างกายจะไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้  เพราะไวรัสแฝงตัวอยู่ที่ปมประสาท

เมื่อถูกกระตุ้นจากภาวะความเครียด   หรือระดับฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง  ทำให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนและเกิดอาการของโรคซ้ำบริเวณเดิม  แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้  การติดเชื้อไวรัสก่อโรคเริมพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการของโรค  จนถึงมีอาการรุนแรงต่อระบบประสาทส่วนกลาง  ทำให้เสียชีวิตจากสมองอักเสบได้

การรักษาโดยใช้ยาสังเคราะห์มีค่าใช้จ่ายสูง  ยาต้านไวรัสที่นิยมใช้รักษา เช่น acyclovir,  valaciclovir และ penciclovir มีประสิทธิภาพการรักษา  แต่พบว่ามีปัญหาการได้รับผลข้างเคียงจากยา   เพราะยาบางชนิดมีผลข้างเคียงมาก  และมีภาวะดื้อต่อยามากขึ้น  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ต้องปรับใช้ยาที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในการยับยั้งไวรัส

ดังนั้นทีมวิจัยประกอบด้วย  นางสาว      อ้อมหทัย ดีแท้  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.จีรพร  เพกเกาะ,  รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล และ ผศ.ดร.ยิ่งมณี  ตระกูลพัว  ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้เห็นความสำคัญในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ  เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชนิดใหม่  ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสก่อโรคเริมนอกเหนือไปจากการใช้ยาสังเคราะห์

โดยการนำสารสกัดเอทานอลจากสาหร่ายเตามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคเริม  เริ่มจากการเตรียมสารก่อเจล  แล้วเติมสารสกัดสาหร่ายเตาเข้าไปในระดับไมโครกรัม  เนื้อเจลที่ได้มีสีเขียวอ่อนใส  ตามสีธรรมชาติของสาหร่าย  มีความเป็นพิษต่อเซลล์น้อย  ให้ผลการยับยั้งไวรัสโรคเริมได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์   เจลยับยั้งเชื้อไวรัสจากสาหร่ายเตาที่พัฒนาได้  และสามารถนำไปใช้ทาบริเวณรอยโรคที่มีผลจากการติดเชื้อไวรัสก่อโรคเริม  ทำให้แผลหายเร็ว

ผศ.ดร.ยิ่งมณีกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เจล สาหร่ายเตายับยั้งเชื้อไวรัสจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ยับยั้งการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ.