หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

นายแพทย์สาธารณสุข ชม. เตือนโรคต้นหนาว ป่วยได้หลายโรค

Author by 9/10/16No Comments »

     ภูรีวรรธน์   โชคเกิด           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ห่วงใยประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว  ทั้งไข้หวัดใหญ่และปอดบวม  เตือนให้ระวังสุขภาพ  หากเจ็บป่วยไข้ไม่ลดภายใน 2 วัน  ให้รีบไปพบแพทย์ทันที  อย่าปล่อยไว้ให้เกิดการเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า มีการประสานทุกหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเตือนประชาชนระวังการเจ็บป่วยด้วย 2 โรคสำคัญ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงสู่ปลายฝนต้นหนาว คือ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม  ได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล สุขภาพ เฝ้าระวังในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วันขอให้ไปพบแพทย์ทันที

โดย  ร.อ.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย 2 โรคที่พบบ่อยได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปี 2559 ตั้งแต่มกราคม – 6 ตุลาคม จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 7,634 คน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือเด็กเล็กอายุ 0 – 4 ปีอายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี 2.โรคปอดบวม พบผู้ป่วยโรคปอดบวมสะสม 7,642 คน กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือเด็กเล็กอายุ 0 -4 ปีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ อายุ  55-64 ปี  โรคปอดบวมมักเกิดแทรกซ้อนตามหลังโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำเช่น ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น

ทั้งนี้โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายสายพันธุ์ เชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอหรือจาม หรือเชื้อติดมากับมืออาการของโรคมักจะเกิดขึ้นด้วยอาการ มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อยเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอ ประมาณ  2-4 วัน อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ขอให้พักผ่อนให้มากๆ หยุดเรียน หยุดทำงาน สวมหน้ากากอนามัย หากไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน เสี่ยงมีอาการแทรกซ้อนขอให้ไปพบแพทย์ สำหรับกลุ่มเสี่ยง หากป่วยมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูก ขอให้พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป

สำหรับ ข้อแนะนำประชาชน  ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่คลุกคลีหรือสัมผัสกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่คนแออัดหรือมีอากาศเย็นจัด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือถูกสุขอนามัยในการอุปโภคบริโภค หากมีข้อสงสัย ปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง.