หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

มหกรรมอนามัยดีชีวีมีสุข แกว่งแขนประกอบเพลง

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180 เทศบาลนครลำปางจัดงานมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข คืนความสุขให้ประชาชน สร้างกระแสการออกกำลังกาย โดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง

จากการเปิดเผยของ ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางว่า เทศบาลนครลำปาง ขานรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้คนไทยมีการออกกำลังกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้จัดทำโครงการ “มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 20  ม.ค. 2559 ณ สวน สาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกาย โดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก เนื่องจากการแกว่งแขนจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สร้างความเข้มแข็งให้ปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนของเลือด และกล้ามเนื้อ ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันโรคที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะทำงานและภาคีเครือข่าย 70 คน กลุ่มออกกำลังกายในชุมชน สถานศึกษาที่เข้าประกวด 28 กลุ่ม และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน โดยมีรางวัลสำหรับการประกวดแกว่งแขนประกอบเพลงในครั้งนี้ ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท, อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท, อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท

นอกจากนี้ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “แกว่งแขนลดพุง” อย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนให้พนักงานในแต่สำนัก กอง ร่วมกัน “แกว่งแขนลดพุง” พร้อมกันในสถานที่ทำงาน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันพฤหัสบดี จะแกว่งแขนลดพุง ณ บริเวณข่วงนคร.