หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

รพ.สารภีบวรพัฒนา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

Author by 18/08/16No Comments »

 2      โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา ครูบาน้อยเตชปัญโญ อุปถัมภ์ เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  เพื่อคัดกรองสตรี 6 อำเภอเชียงใหม่ เรียนรู้วิธีป้องกันจากแพทย์และรักษาด้วยเครื่องเอ๊กซเรย์ให้ฟรี จำนวนมากกว่า 500 คน หลังพบสถิติมะเร็งเต้านมคร่าชีวิตสตรีไทยทุก 2 ชม.ต่อ 1 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเลา 10.00 น. วันที่ 18 ส.ค.2559 ที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อยเตชปัญโญ อุปถัมภ์) ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555  โดยมี นพ.จรัส สิงห์แก้ว ผอ.โรงพยาบาลสารภี และนางศรีทัศน์ บุญวรรณโณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสาธารณสุขอำเภอต่างๆมี อ.เมือง อ.สันป่าตอง อ.หางดง อ.แม่ริม อ.แม่วาง และ อ.สารภี รวม 6 อำเภอ เข้าร่วมงานและประชาชนทั้ง แต่ละอำเภอมาร่วมตรวจมะเร็งเต้านม จำนวนกว่า 500 คน  โดยมีครูบา พระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ดังภาคเหนือ และเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลมาให้พรผู้มาร่วมงานด้วย

ในงาน  นางศรีทัศน์  บุญวรรณโณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ผู้นำรถคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ หรือรถเครื่องตรวจเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่มาบริการประชาชน ได้รับบริจาคเงินจากนายอำเภอสารภี  และนายอำเภอต่างๆและจากโรง-พยาบาลต่างๆด้วย เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อรถและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อื่นต่อไป

ด้านนายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล นายอำเภสารภี กล่าวว่า สตรีที่มีความเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและโรงมะเร็งเต้านม พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมจำนวนมาก ต้องหาวิธีการป้องกันในระยะเริ่มแรก และการที่ทางผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารี นำรถยนต์ตรวจเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  มาบริการประชาชนใน 6 อำเภอถือว่าเปิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และสอนวิธีการตรวจสอบโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและหาวิธีป้องกันและรักษาด้วยนั้น และที่สำคัญการให้บริการครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร    ในโอกาสที่ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555

นพ.จรัส สิงห์แก้ว ผอ.โรงพยาบาลสารภี กล่าวชี้แจงว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของ การป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ข้อมูลปี พ.ศ.2553 พบผู้ป่วยรายใหม่ 13,184 ราย เสียชีวิตประมาณ 4,665 รายหรือทุกๆ 2 ชั่วโมง จะพบสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็วเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้าร้อยละ 56 ดังนั้นหากป้องกันโรค สามรถทำได้ 3 วิธี 1. สามารถตรวจได้ตนเอง 2.การตรวจด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และ 3.ตรวจด้วยเครื่องเอ๊กซเรย์ หากพบจะรักษาได้ถึงร้อยละ 80-90 ทาง กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดตัวชี้วัดให้ร้อยละของสตรี อายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค

“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ ที่ จ.เชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่ 32 ของประเทศ มีวัตถุประสงค์คือ ให้สตรีไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ทุกคนเข้าใจอย่างทั่ว ถึงทั้งองค์กรภาครัฐเอกชน และองค์กรสตรี ชมรม อสม.จ.เชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตโซน 6 อำเภอได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคให้ทุนกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการประชาชนตลอดทั้งวันของวันที่ 18 ส.ค.2559 จำนวนมากกว่า 500 คน”นายแพทย์ จรัส สิงห์แก้ว ผอ.โรงพยาบาลสารภี กล่าว.