หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สธ.-กระทรวงท่องเที่ยว หนุนศูนย์สุขภาพสากล

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินทางขึ้นมาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยเผยว่าไทยมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล มาตรฐานเจซีไอ จำนวน 50 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดตลาดแข่งขันเพื่อการสร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งนี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดำเนินการใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 1.บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2.บริการสุขภาพ 3.บริการวิชาการและวิจัย 4.ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้นต่างแข่งขันด้านบริการสุขภาพ ดังนั้น ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดรายใหม่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่พร้อมจะดำเนินการได้เลย เช่น บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติของเจซีไอ (Joint Commission International : JCI) 50 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้น ยังมีสปาไทย นวดไทย น้ำพุร้อน ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือมีมาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย มั่นใจว่าจะสามารถรองรับลูกค้าได้ทุกระดับต่อไป.