หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สธ.สองแคว ระบุไข้เลือดออก รุนแรง ตายแล้ว 1

Author by 12/11/15No Comments »

   ไข้เลือดออก    สาธารณสุข เมืองสองแคว ระบุสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้รุนแรง พบจำนวนผู้ป่วยสะสมแล้วเกือบ 1 พันราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เตือนผู้ป่วยระวัง ภาวะแทรกซ้อน อาจเจอสายพันธุ์ใหม่ แนะหากมีอาการ รีบพบแพทย์ทันที   

          ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.58 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงปลายฝน ปี 2558 พบว่า ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง  โดยพบผู้ป่วยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 พบแล้ว จำนวน 905 ราย มากกว่า ปี 2557 ที่มีผู้ป่วยเพียง 152 รายเท่านั้น อำเภอที่พบอัตราการป่วยมากที่สุดคือ อ.เนินมะปราง, อ.ชาติตระการ และ อ.วัดโบสถ์  ส่วนพื้นที่พบน้อยที่สุดคือ ชุมชนในเขตเทศบาล กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ อายุ 15-24 ปี ถึงร้อยละ 28.28 ของผู้ป่วยทั้งหมด  รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 21.62  และมีประชาชนที่เสียชีวิต จากไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย คือ ในพื้นที่อ.นครไทย

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า จากข้อมูลพบว่า พื้นที่ที่พบแล้ว จะก็จะกลับมาพบอีก ทั้งๆที่มีการควบคุมโรคทันที ที่พบผู้ป่วย มีการสอบสวนโรคลงพื้นที่ ที่มีฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายทัน แต่หลายแห่งยังขาดความร่วมมือ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  จึงทำให้ยุงไม่หมดไปจากชุมชน มีผู้ป่วยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีประชาชนในชุมชนยังมองว่า ไม่อันตราย ป่วยก็รักษา ลักษณะมองข้าม

ล่าสุดนั้นมีการพัฒนาสายพันธุ์ของไข้เลือด เนื่องจากว่า ผู้ป่วยได้ป่วยแล้ว เกิดภาวะแทรกซ้อน ก็จะเกิดอีกสายพันธุ์ใหม่อีก  ฉะนั้นประชาชนควรระมัดระวัง และหากพบมีอาการป่วย ให้รีบรักษา ไปหาแพทย์ดีกว่า สำหรับมาตรการป้องกันนั้น หากมีพื้นที่ใดเสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดออกระบาด ควรประสานความร่วมมือ กับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หาเครื่องฉีดพ่นยา กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามจุดเสี่ยงต่างๆเช่น วัด โรงเรียน ชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดได้ และทุกคนควรรอบรู้โรคไข้เลือดออก ถึงพิษภัยของไข้เลือดออก หากมองข้ามอาจจะเสี่ยงต่อชีวิตได้.