หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สสจ. เชียงใหม่อบรมคนโรงแรม ช่วยนักเที่ยวกรณีพบป่วยฉุกเฉิน

Author by 5/06/14No Comments »

สสจ.เตรียมพร้อม          กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม 25 แห่ง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน ซึ่งวันแรกจัดเป็นรุ่นที่ 1 และวันที่ 3 มิถุนายนเป็นการอบรมในรุ่นที่ 2 โดยสาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่น ตลอดจนมีความพร้อมด้านการขนส่งและคมนาคมที่เชื่อมต่อในพื้นที่ต่าง มีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท และศูนย์ประชุมที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ดังนั้น การพัฒนางานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับว่ายังมีความล่าช้าในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาพักในโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาพัก เหตุนี้ทางโรงแรมต่าง ๆ จึงต้องมีความพร้อมในการดูแลเมื่อมีผู้เข้ามาพักค้างเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในโรคต่าง  ๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ที่ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้ทันที และมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองที่ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดความพิการ และเสียชีวิตทันที ซึ่งการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมได้เรียนรู้ทักษะจะช่วยทันท่วงทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานเชื่อมโยงการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมได้รวดเร็ว ผ่านมายเลขสายด่วน 1669 อีกทั้งการฝึกอบรมครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นพร้อมเป็นการขยายเครือข่ายระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาคเอกชน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องการันตีและยืนยันถึงความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรมนั้น ๆด้วย.