หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สสจ.เชียงใหม่ให้กดเบอร์ 1669 รถฉุกเฉินพร้อมไปถึงที่เกิดเหตุ

Author by 19/11/14No Comments »

1669_2       น.ส.จิดาภา พวงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่โดย น.พ.ธรณี กายี หัวหน้าสำนักระบบบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธาน เนื่องจากปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่างๆ มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และการเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนทั้งจากโรค และจากอุบัติภัยต่างๆ มีการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จะเห็นได้จากสถิติผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆ มีเพิ่มมากขั้น ในบรรดาผู้ป่วยฉุกเฉินต่างๆ เหล่านี้ยังมีการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อย เพราะการประชาสัมพันธ์การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสายด่วนหมายเลข 1669 ยังไม่ทั่วถึง

อนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด         จัดประชุมวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉินให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์     ทุกแขนง เพื่อให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การเรียกใช้บริการผ่านหมายเลข 1669 ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเรียกขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรับคำแนะนำในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนรถพยาบาลมาถึงได้ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มบริการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดตั้งสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่      โรงพยาบาลนครพิงค์ มี ผวจ.  เป็นประธานคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ปัจจุบันมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับที่พร้อมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น 193 หน่วย ให้บริการประมาณ 2,200 ครั้งต่อเดือน ในจำนวนนี้มีการเรียกใช้บริการผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 60 ส่วนการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยผ่านหมายเลข 1669 ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน เรียกใช้บริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีกู้ชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้การควบคุมกำกับโดยแพทย์ พยาบาล ที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง.