หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สสจ.เชียงใหม่ ยันข่าวเลิก 30 บ. รักษาทุกโรค ไม่จริง!

Author by 2/07/16No Comments »

    หลักประกันสุขภาพ      สสจ.เชียงใหม่แจงข่าวลือ ไม่มียกเลิก 30 บาทเหลือ 15 บาท วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมขอให้ นายอำเภอ ประสานดูแลพื้นที่ หลังมีกระแสปล่อยไปเกี่ยวโยงกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนล้มร่างรัฐธรรมนูญยืนยันไม่มีมูลจริง

          เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2559 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวย้ำว่า ตามที่มีการปล่อยข่าวลือในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และทำให้มีความคลาดเคลื่อน 2 ประเด็นคือ มีข่าวลือว่า รัฐบาลจะยกเลิกโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” หรือสิทธิ “บัตรทอง” และการที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายจาก 30 บาท แต่มีการปล่อยข่าวว่าจะให้เหลือเพียง 15 บาท นั้น  เรื่องนี้ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายหลักของ กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2555 มาจนถึงปัจจุบัน งบประมาณจะผ่านมาจากโครงการนี้เกือบทั้งหมดและยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีประเด็นใดที่เป็นสาเหตุยกเลิกเพียงแต่ที่จะพัฒนาโครงการ 30 บาทให้ดีขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้น โครงการนี้ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้หยุดหรือดำเนินการอื่นแต่อย่างใด โดยข่าวถูกพาดโยงไปถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.นี้ ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นและไม่มีมูลความจริงกับข่าวลือ ขอให้อย่าส่งต่อหรือเผยแพร่ให้เกิดความสับสน ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทำผิดกฎหมายด้วย

รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อีกประเด็นคือกรณีการร่วมจ่าย 30 บาทของคนไข้หรือบริการที่มีข่าวลือว่า จะลดการร่วมจ่ายเหลือ 15 บาท จริงๆการร่วมจ่าย 30 บาท ยังคงมีอยู่ กระทรวงฯได้ยกเว้น บางกลุ่ม เช่น ผู้มีรายได้น้อย อสม.ทหารผ่านศึก ผู้นำ ชุมชน ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ภิกษุ สามเณร เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล บุคคลที่เสียสละสร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นต้น  จึงได้มีประกาศกรกะทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2555 เพื่อยกเว้นบุคคล 21 กลุ่มไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท สิทธิในการยกเว้นร่วมจ่ายค่าบริการจะ ปรากฏทุกครั้งในฐานข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ สำหรับการจ่าย 30 บาทแม้เป็นเงินไม่มากแต่ก็สามารถนำไปช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการของสถานบริการสาธารณสุขได้อีกระดับหนึ่ง แม้รัฐจะรับภาระในการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทาง ผวจ.เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอดำเนินการชี้แจงประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมทั้งหาแหล่งข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย โดยได้ขอความร่วมมือทางนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานในสังกัดได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนไม่ให้สับสนและก่อนหน้านี้ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันอังคารที่ 28 มิ.ย.2559 ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อชี้แจงเหตุข่าวลือ เพื่อขอให้สื่อช่วยกระจายข่าวข้อมูลที่ถูกต้องว่า เวลานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้ไขในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ใดๆทั้งสิ้น.