หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สสจ.เชียงใหม่ เตือน 3 กลุ่มระวังโรคมากับฤดูหนาว

Author by 30/11/16No Comments »

  สธ ชม              สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังโรคภัยต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ หลอดเลือดโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคตับ โรคไต และโรค โลหิตจาง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จะเจ็บป่วยง่าย และเมื่อป่วยแล้ว อาการมักรุนแรงกว่าประชาชนทั่วๆไป คนในกลุ่มเหล่านี้ต้องระมัดระวังโรคที่มากับหน้าหนาว คือ โรคไข้หวัด,โรคไข้หวัดใหญ่,โรคปอดบวม,โรคหัด,โรคหัดเยอรมัน  โรคไข้สุกใส

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงของเวลาที่อากาศจะเย็นลงจากเดิม และในบางพื้นที่อาจจะเย็นลงโดยเฉียบพลัน จากสภาวะอากาศเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ 1.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  2.กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และ 3.กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคตับ โรคไต และโรค โลหิตจาง เป็นต้น เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จะเจ็บป่วยง่าย และเมื่อป่วยแล้ว อาการมักรุนแรงกว่าประชาชนทั่วๆไป ซึ่งคนในกลุ่มเหล่านี้ต้องระมัดระวังโรคที่มากับหน้าหนาว คือ โรคไข้หวัด,โรคไข้หวัดใหญ่,โรคปอดบวม,โรคหัด,โรคหัดเยอรมัน โรคไข้สุกใส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ มีการแพร่ระบาดตลอดปี เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ที่อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ หรือ จาม และภัยที่มักเกิดใน ฤดูหนาวอีกอย่างคือ ภาวะหนาวตาย ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุและผู้ดื่มสุราแล้วไม่ได้สวมเสื้อผ้ากันหนาวอย่างเพียงพอ

ส่วนสถานการณ์ การป่วย-ตายของโรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูล งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 10,410 ราย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A จำนวน 4,344 ราย ชนิด B จำนวน 3,021 ราย ชนิด AH1 จำนวน 19 ราย และชนิดAH1N1 จำนวน 4 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ อาการทั่วไปของผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ และมีน้ำมูก ไอมีเสมหะ บางรายอาจมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ เจ็บแน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ทั้งหมดนี้เป็นอาการนำของโรคไข้หวัดใหญ่ บางรายอาจพบอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ วิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ที่ได้ผล คนไข้ควรได้รับยาต้านไวรัส ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากมีอาการไข้ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค นอกเหนือจากนั้นจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ทานยาแก้ไข้ ยาแก้ไอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น โดยระดับ ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคน คนที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน และมะเร็ง กลุ่มนี้หากพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ influenza จะมีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดพบอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ และอาการติดเชื้อในหูชั้นในตามมาได้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรค สิ่งสกปรกที่ติดมากับมือ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด ให้พักผ่อนมากๆ และสวมหน้ากากอนามัย หยุดเรียน หยุดทำงาน เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ไปติดคนอื่น หากไข้ไม่ลดภายใน  2 วัน หรือมีอาการหอบเหนื่อย ขอรีบไปพบแพทย์เนื่องจากอาจมีอาการแทรกซ้อนได้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ขอให้ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจคัดแยกเด็กป่วยทุกเช้า รวมทั้งดูแลความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น ขอใช้ต่างๆภายในศูนย์ และโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เตือนให้ระวังภัยที่แฝงมากับเสื้อกันหนาวมือสอง อาจเกิดมีกลิ่นอับเหม็น จากความชื้น เชื้อรา และเชื้อโรคอันตรายที่ไม่คาดคิดปะปนอยู่ แนะขั้นตอนการทำความสะอาดง่าย ๆ “ต้ม-ซัก-ตากแดด” เสื้อกันหนาวมือสองกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีรูปแบบทันสมัย หนา ให้ความอุ่นเป็นอย่างดี ที่สำคัญราคาไม่สูงเกินไป ทำให้ประชาชนหันมาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาใส่กันเป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากสิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดมากับผ้า และที่สำคัญไม่มีใครทราบแหล่งที่มาของผ้าว่ามาจากไหน เจ้าของเสื้อผ้านั้นป่วยเป็นโรคผิวหนัง หรือโรคอันตรายอื่น ๆ หรือไม่ แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาท ควรนำเสื้อผ้ามือสองที่ซื้อไปมาทำความสะอาดก่อนใช้หลาย ๆ ครั้ง ด้วยขั้นตอนการทำความสะอาดง่าย ๆ เช่น นำมาต้มในน้ำเดือด แล้วซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ก่อนที่จะนำไปตากแดดจัด เพื่อให้แสงอุลตร้าไวโอเล็ตช่วยฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง น่าจะเป็นวิธีการทำความสะอาดเชื้อที่มากับผ้าได้ในระดับหนึ่ง เพื่อความมั่นใจก่อนจะนำมาสวมใส่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวย้ำว่า ส่วนผู้ที่นิยมดื่มสุราเป็นประจำหรือผู้ที่คิดว่าการดื่มสุราเพื่อความอบอุ่นของร่างกายให้ระมัดระวังเมื่อเกิดอาการเมาแล้วหลับไปโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้ากันหนาวและผ้าห่มกันหนาว อาจทำให้เสียชีวิตได้จากอุณหภูมิที่ลดลงช่วงดึกถึงเช้า อีกภัยที่มักพบในช่วงฤดูหนาวคือ อันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ทบนดอยสูงที่มีอากาศหนาวเย็น จึงทำให้นิยมติดเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยระบบแก๊ส ซึ่งอาจมีอันตรายจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดก๊าซพิษในห้องน้ำเมื่อสูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการหน้ามืด หมดสติบางรายถึงขั้นเสียชีวิต จึงเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อใช้ห้องน้ำที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรสังเกตว่าห้องน้ำมีพัดลมระบายอากาศหรือหน้าต่างหรือไม่ และไม่ควรอาบน้ำเป็นเวลานาน.