หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุขพะเยา เตือนระวังโรคมือเท้าปากพุ่ง

Author by 2/05/16No Comments »

  มือเท้าปาก        สาธารณสุขพะเยา เตือนและแนะนำครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและผู้ดูแลเด็กที่บ้าน ให้ตรวจไข้เด็กทุกเช้าหลังพบแนวโน้มผู้ป่วยมือเท้าปากเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ หากพบมีไข้ ตุ่มใสขึ้นตามมือและในปากให้หยุดเรียนทันที

นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุข จ.พะเยา เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2559 ว่า ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. 2559 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั่วประเทศ จำนวน 10,220 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.62 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย เพศชาย อายุ 9 เดือน อายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 1 ปี ร้อยละ 30.46 อายุ 2 ปี ร้อยละ 23.41 และอายุ 3 ปี ร้อยละ 17.35 โดย จ.พะเยา พบอัตราป่วยสูงที่สุด 40.77 ต่อประชากรแสนคน เป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศ พบผู้ป่วยมากที่ อ.ปง และ อ.ภูซาง

ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด สำนักงานสาธารณสุข จ.พะเยา จึงได้ประสานให้เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก กำชับให้ครูตรวจไข้เด็กทุกวันตอนเช้า หากพบมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นตามมือและในปาก ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าอาการป่วยจะหาย ทั้งนี้โรคมือเท้าปากมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรคนี้จะติดต่อกันและเข้าทางปาก โดยเชื้อติดมากับมือที่สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพอง หรือแผล และอุจจาระของผู้ป่วย อาการป่วยจะเริ่มจากมีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เจ็บปากไม่อยากทานอาหาร นอกจากนี้อาจพบตุ่มที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า ก้น และหัวเข่าด้วย โดยอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นภายใน 7-10 วัน

นายแพทย์สาธารณสุข จ.พะเยา เปิดเผยอีกว่า หากพบว่าเด็กหรือผู้ป่วยมีไข้ เจ็บปาก มีตุ่ม หรือผื่นนูนสีแดงขึ้นที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเด็กคนอื่น หยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือเล่นกับเพื่อนที่ป่วยเป็นโรค สอนเด็กให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังขับถ่าย ตัดเล็บให้สั้น ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ขวดนม แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดมือ

ทั้งนี้หากโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยง พบเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน ให้พักที่บ้านเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น สนามเด็กเล่น ตลอดจนเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนเชื้อ โดยให้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไป และหากมีเด็กป่วยจำนวนมากอาจจำเป็นต้องปิดสถานที่ชั่วคราว 1-2 สัปดาห์ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค โดยอาจใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนผสมกับน้ำ 30 ส่วน

“หากผู้ปกครองสังเกตเห็นลูกที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก และอาการไม่ดีขึ้น มีไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อยๆ หายใจหอบ แขนขาอ่อนแรง ไม่รับประทานอาหารและน้ำ ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที” นายแพทย์สาธารณสุข จ.พะเยา กล่าว.