หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุขเชียงใหม่ชวน ฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่

Author by 27/05/15No Comments »

210     น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 2015เพื่อเป็นตัวอย่าง และช่วยกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรังและโรคประจำตัว บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการและผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล

สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ ผลิตจากเชื้อตาย รวม 3 สายพันธุ์ คือ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A H1N1) ชนิดเอ เอช3 เอ็น2 (A H3N2) และชนิดบี (B) ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่พบบ่อยในไทยและทั่วโลก วัคซีนดังกล่าวใช้ได้ผลดีเนื่องจากเชื้อไม่มีปัญหากลายพันธุ์ แต่ไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์เก่าและใหม่ได้ ส่วนเป้าหมายผู้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง  82,504 ราย กลุ่มบุคลากร 10,389 ราย รวม 92,893ราย คาดว่าจะมารับวัคซีนเกินเป้าหมายเช่นปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพราะในแต่ละปีเชื้อโรคมีการเปลี่ยนแปลง และพบการกลายพันธุ์  ดังนั้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเชื้อที่ระบาดในช่วงเวลานั้น ซึ่งประชาชนในกลุ่มเสี่ยงสามารถไปรับวัคซีนฟรี ได้ที่โรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ และโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ.