หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุขเชียงใหม่ยังห่วงอีโบลา เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรค

Author by 10/11/14No Comments »

อีโบล่า      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ/โรคระบาด เนื่องจากสถานการณ์โรคอีโบลาปัจจุบัน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2557-31 กรกฎาคม 2557 รายงานผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินี เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และไนจีเรีย รวมทั้งสิ้น 1,323 ราย เสียชีวิต 729 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 55.10 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าในวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 4 ประเทศรวม 230 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 69 ราย

โรคอีโบลา เป็นโรคติดเชื้อไวรัส       ชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา      ซึ่งอยู่ในตระกูล  Filoviridae family ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธ์ไอวอรี่โคสต์     สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาอี สายพันธุ์เรสตัน     สายพันธุ์บันดิบูเกียว ระยะฟักตัวประมาณ 2-21   วัน อาการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะมีไข้สูงทันทีทันใด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและเจ็บคอ ตามด้วยอาเจียน ท้องเสีย ในรายที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจะพบมีเลือดออกง่าย มักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย หรือก่อให้เกิดอาการระบบประสาทส่วนกลาง ช็อก และเสียชีวิตได้

ประเด็นในการประชุมได้แก่ การคัดกรองที่สนามบินให้เข้มข้นขึ้นโดยด่านควบคุมโรค และตรวจคนเข้าเมือง มีมาตรการตรวจผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับเกสต์เฮาส์ โรงแรมในการแจ้ง ตม.ภายใน 24 ชม. การเฝ้าระวังในพื้นที่โดยหน่วยงาน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน อสม. เทศบาล จัดอบรม โรงแรม เกสต์เฮาส์ สถานศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็ก (บรรจุอีโบล่า โคโรน่า อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ในหลักสูตรของทางการศึกษา) การให้ความรู้แก่ประธานชุมชน อสม. รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่กำลังเตรียมซ้อมแผน จัดตั้งทีมSRRTของเทศบาล สนับสนุนเจล หน้ากากอนามัยแก่สถานศึกษา อำเภอต่างๆ สรุปจนถึงขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ตั้งแต่การคัดกรองที่สนามบิน เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสถานบริการที่รับรักษา สถานที่สำหรับกักกัน และนำผู้สัมผัสที่เสี่ยง แม้ตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศก็ตาม.