หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

สาธารณสุข อ.ฝางเร่งให้วัคซีน สกัดโรคคอตีบให้หายจากไทย

Author by 12/02/15No Comments »

abejlqtuxyz6        สาธารณสุขอำเภอฝาง ขานรับ สสจ. เชียงใหม่ เร่งรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แล้ว โดยนายณรงค์เดช สมควร สาธารณสุขอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสาธารณสุขอำเภอฝางได้เริ่มโครงการการฉีดวัคซีนโรคคอตีบให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปีของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี หรือผู้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคม 2508-เดือนธันวาคม 2538 ในพื้นที่อำเภอฝางมีจำนวนกว่า 35,000 คน ซึ่งมีทั้งประชากรชาวไทย และกลุ่มชาวไทยภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน และบางคนยังไม่เคยได้รับวัคซีนดังกล่าว ขณะนี้ได้กำชับให้สถานบริการสุขภาพ เตรียมความพร้อมของข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเร่งลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการรับวัคซีน โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความครอบคลุมในการป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอฝางที่มีอายุ 20-50 ปีนั้น สามารถไปรับวัคซีนได้ที่ สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.