หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

“สุขภาพดี@เชียงใหม่ – Healthy@Chiang Mai Fair” ระหว่าง 17 -18 ก.ย.นี้

Author by 6/09/16No Comments »

4       เตรียมจัดงานใหญ่  ’สุขภาพดี@เชียงใหม่ – Healthy@Chiang Mai Fair’ ระหว่าง 17 -18 ก.ย.นี้ โชว์จุดแข็งและศักยภาพด้านสุขภาพ

เมื่อ เวลา 18.00 น.วันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นางชลลิสา จริยเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภก.อิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายชวลิต ฉ่อนเจริญ ประธานชมรมภัตตาคารร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มล.จัตุพร เกษมสันต์ ประธานชมรมเชียงใหม่ร้านอาหารปลอดภัยและชมรมแมคโครไบโอติกล้านนา นายอดิศร เสกสรรค์วิริยะ ประธานชมรมร้านก๋วยเตี๋ยวอนามัยเชียงใหม่ สะอาด อร่อย นายพัชรี กำลูนเวสารัช ประธานชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัด เชียงใหม่ ศ.ดร.ภก.อำไพ ปั้นทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน ‘สุขภาพดี@เชียงใหม่ – Healthy@Chiang Mai Fair’ ระหว่าง 17 -18 ก.ย.นี้ โดยมี น.ส.ธนัชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ในการนี้นางชลลิสา จริยเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับเลือกให้เป็นอันดับ 2 ในฐานะ World Best City ด้านการท่องเที่ยว เพราะมีร้านอาหารชิค & ชิลล์ น่านั่งมากมายในราคาเป็นธรรม จึงอยากให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานให้นานที่สุด ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งขายหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์ ในลักษณะโซเชียลมีเดียว สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงคือ ชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับความปลอดภัยแก่ร้านอาหารและแหล่งผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานมีงานวิจัยรองรับที่เผย แพร่สู่สาธารณชน ซึ่งในระหว่างการจัดงานทั้ง 2 วัน ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. นักชิม นักช้อป จะได้พบกับสินค้า อาหาร และพืชผักปลอดภัยอย่างแท้จริง

ในการแถลงข่าวครั้งนี้แต่ละหน่วยงานได้แสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงการบริโภคที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในรูปแบบต่างๆ โดยทุกเครือข่ายของกลุ่มพืช อาหารปลอดภัย นำเสนอข้อมูลและข้อแนะนำเพื่อสุขภาพที่จะมีในงานครั้งนี้อย่างถ้วน หน้า โดยในการจัดงาน ‘สุขภาพดี@เชียงใหม่ – Healthy@Chiang Mai Fair’ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ตครั้งนั้ จะมีการสาธิตการปรุงอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์ อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การสาธิตการปลูก เก็บ และชงชา กินอยู่อย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิจ ข้อเข่า ไต รวมทั้งงานวิจัยขมิ้นชัน งานวิจัยผลิภัณฑ์เสิรมภูมิคุ้มกัน BIM จากมังคุด หลักการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาประหยัด   และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องด้วย ฯลฯ.