หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

หลัก 5 ประการของอาหารปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

Author by 25/02/15No Comments »

thainews180       แต่ละปีมีคนป่วยไม่สบายจากเรื่องของอาหารกันมาก องค์การอนามัยโลกเลยออกข้อแนะนำสำหรับอาหารปลอดภัย ออกมา 5 ประการคือ

1.รักษาความสะอาด

ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมอาหารทุกครั้ง และบริเวณเตรียมอาหารต้องสะอาด ปราศจากแมลงและสัตว์ต่างๆ เพื่อป้องกันจุลินทรีย์ที่อาจติดมาได้

2.แยกอาหารปรุงเสร็จแล้วออกจากอาหารสด

ควรแยกเนื้อสดออกจากอาหารชนิดอื่น แยกอุปกรณ์และภาชนะประกอบอาหาร แยกภาชนะให้มีที่ปิดผนึก และแยกอาหารที่ปรุงสุกแล้วออกจากอาหารดิบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่อาจมาจากอาหารดิบเข้าสู่อาหารสุกได้

3.ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง

ต้องปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และอาหารทะเล อาหารประเภทที่มีน้ำ ควรต้มให้เดือด อุณหภูมิไม่ควรต่ำกว่า 70 0C เวลาอุ่นอาหารที่ปรุงแล้วต้องอุ่นให้ทั่ว เพราะเราพบว่าอุณหภูมิ 70 0C  ขึ้นไปจะทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด

4.เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ไม่ควรเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วในอุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง และถ้าจะเก็บอาหารควรเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 0 C และถ้าจะรับประทานควรเอาไปอุ่นให้อุณหภูมิเกิน 60 0C ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป เพราะว่าจุลินทรีย์แบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว ที่อุณหภูมิของห้องและหยุดการแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 5 0C และจะถูกทำลายถ้าอุณหภูมิเกิน 70 0C

5.ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร

น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่สด สะอาด จะลดเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารได้

หลัก 5 ประการของอาหารปลอดภัยของอนามัยโลก ที่ออกมาเตือนให้ประชาชนได้ทราบถือเป็นเรื่องดีมากครับที่เราจะปฏิบัติตาม เพื่อลดอาหารที่เป็นพิษต่อพวกเราลง น่าสนใจมากครับ.

 

นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร  053-920300

 e-mail: chiangmairam@chiangmairam.com

http://facebook.com/chiangmairam.hospital