หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

เชิงดอย MOU สันนาเม็ง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180       เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงนามสัญญาข้อตกลง MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2559 เวลา 09.30 น.ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ในฐานะผอ.โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) และนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU   ในการดูแลศักยภาพผู้สูงอายุระหว่าง 2 เทศบาล

โดยเทศบาลตำบลสันนาเม็งมีศักยภาพในการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ส่วนเทศบาลตำบลเชิงดอยได้จัดตั้งโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางของผ้สูงอายุ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่าทั้ง 2 เทศบาลฯ จะบูรณาการร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ส่งผู้สูงอายุมาเป็นนักเรียนโรงเรียนชราบาลฯ และเทศบาลตำบลเชิงดอย จะส่งผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียน ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.          สันนาเม็ง เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ

ในโอกาสเดียวกันทางโรงเรียนชราบาลฯ ได้จัดแลกของขวัญปีใหม่ ระหว่างนักเรียนด้วยกัน นอกจากนี้ยังจัดแข่งขันหัวเราะบำบัดส่งเสริมสุขภาพ     สร้างบรรยากาศให้เป็นไปอย่าง  สุนกสนาน.