หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

เตรียมสำรองโลหิตไว้รับมือภัยร้ายไข้เลือดออกฤดูฝน

Author by 7/07/15No Comments »

บริจาคเลือด       เดือนกรกฎาคมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ เพื่อสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และรับมือไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนนี้

นางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปี มักจะมีโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลต่างๆ ต้องใช้โลหิตรักษาอาการผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเตรียมเกล็ดเลือดสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ทางเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กำหนดออกบริการรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ เพื่อนำโลหิตแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลต่างๆรักษาอาการของผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตรักษาชีวิต ตลอดเดือนกรกฎาคม 2558 ดังนี้

วันนี้( 7 ก.ค. 58) เหล่ากาชาดฯ กลุ่ม 7 และเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย , วันที่ 10 ก.ค. 58 กลุ่ม 1 รับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย ,วันที่ 20 ก.ค. 58 กลุ่ม 2 บริการรับบริจาค ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย, วันที่ 21 ก.ค. 58 กลุ่ม 3 รับบริจาค ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง, วันที่ 23 ก.ค. 58 กลุ่ม 4 รับบริจาค ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองเชียงราย, และวันที่ 28 ก.ค. 58 กลุ่ม 5 รับบริจาค ณ ห้างบิ๊กซี อ.เมืองเชียงราย ทางเหล่ากาชาดฯ จึงขอเชิญชวน ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมทำบุญ ด้วยการบริจาคโลหิตรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. (ยกเว้น ที่ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองเชียงราย, และที่ ห้างบิ๊กซี อ.เมืองเชียงราย   เริ่มรับบริจาคตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 15.00 น.)