หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

เตือนโรค-มือ-เท้า-ปากระบาด สสจ.เชียงใหม่พบป่วยครึ่งพัน

Author by 29/06/14No Comments »

n20140603145612_19939            น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก จำนวน 531 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ15-24 ปี โดย 3 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอสันทราย เชียงดาว และจอมทอง ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยรายเดือนในปี 2557 กับปี 2556 พบมีผู้ป่วยมากกว่าปี 2556 ซึ่งโรคมือ เท้า ปาก มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส โรคนี้จะติดต่อกันและเข้าทางปาก โดยเชื้อติดมากับมือที่สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วยและอุจจาระของผู้ป่วย อาการป่วย จะเริ่มจาก มีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เจ็บปาก ไม่อยากทานอาหาร ตุ่มอาจพบที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้น หัวเข่า ได้เช่นกัน ตุ่มมักไม่คัน แต่กดจะเจ็บ ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นหลุมตื้นๆ อาการจะดีขึ้นและแผลหายไปใน 7 -10 วัน

โรคนี้ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในสถานที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และอยู่กันอย่างแออัด โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน เมื่อป่วยแล้วส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99 อาการจะหายได้เอง ภายใน 7- 10 วัน การรักษา จะเน้นเพื่อบรรเทาอาการ เช่น การใช้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาทาแก้ปวดแผลที่ลิ้นและกระพุ้งแก้ม ผู้ดูแลเด็กควรเช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ วิธีที่ลดการเจ็บป่วยดีที่สุดคือการป้องกัน รักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ รวมทั้งใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา  เครื่องใช้ เสื้อผ้า ที่อาจปนเปื้อนเชื้อ.