หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

เมืองสามหมอกจัดอบรม จิตอาสาช่วยงานกาชาด

Author by 8/01/16No Comments »

กาชาดไทย                สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์

นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางเหล่ากาชาดฯ จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2558 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ที่ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์กาชาด หลักการกาชาด ภารกิจสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบกันอย่างแพร่หลาย โดยมีข้าราชการ ประชาชนที่มีจิตอาสาลงชื่อเข้ารับการอบรมฯแล้ว จำนวน 80 คน เพื่อช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดฯ ในด้านต่างๆ.