หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

แม่คือจัดงบซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชม.

Author by 12/01/16No Comments »

รูป 1  เทศบาลตำบลแม่คือ จัดซื้อรถ EMS หรือรถกู้ชีพกู้ภัย ไว้ประจำเทศบาล เพื่อให้บริการประชาชนใน ต.แม่คือ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม. อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากการเปิดเผยของนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถ EMS หรือรถกู้ชีพกู้ภัย ไว้ประจำเทศบาล 1 คัน เพื่อให้บริการประชาชนใน ต.แม่คือ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม. เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารงานเพื่อประชาชน

สำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย ภายในจะมีอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินครบครัน อาทิ  เตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน ช่วยระบบหายใจ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอื่นๆอีกด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนสายบ่อสร้าง -ดอยสะเก็ด ช่วงเขตพื้นที่ ต.แม่คือ เป็นประจำ เนื่องจากมีทางโค้งอันตรายหลายแห่ง ประกอบกับรถกู้ภัยที่ใช้เป็นประจำมีสภาพเก่า อีกทั้งไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นไว้ประจำรถ จึงได้จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.