หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

โรงพยาบาลห่วงเชื้อโรคดื้อยา เพราะใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้อง

Author by 10/09/14No Comments »

thainews180         ตามที่โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการควบคุมการใช้ยา    ปฏิชีวนะ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่บุคลากร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณห้องโถง อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นั้น นางลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เปิดเผยว่า  กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนายาปฏิชีวนะ และนำยาทำลายเชื้อเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่เชื้อโรคต่าง ๆ ก็มีวิวัฒนาการพัฒนาความสามารถในการดื้อยาเพิ่มขึ้นด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับการบริหารจัดการสถานที่ อุปกรณ์ การปฏิบัติของบุคลากร ตลอดจนการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดมือ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ให้เกิดความตะหนักในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดอัตราการดื้อยาให้ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย สำหรับภายในงานที่จัดไปแล้ว ไม่เฉพาะแต่บุคลากร แต่มีประชาชนทั่วไปสนใจในนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดมือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะการทำความสะอาดมือ การบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติ เรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาด้วย.