หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ลำพูนพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม เฝ้าระวังกลุ่มเด็ก

Author by 20/11/15No Comments »

      ไข้เลือดออก          ลำพูนพบ ผู้ป่วยไข้เลือดออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เน้นปฏิบัติตามมาตรการ 5 1  อย่างเคร่งครัด พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หลังพบผู้ป่วยสะสม 518 ราย อยู่ในลำดับที่ 39 ของประเทศ และลำดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 นายเจริญ สิทธิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   เผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2558  จากข้อมูลระดับประเทศ  ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วย 107,564 ราย อัตราป่วย 165.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 106 ราย อัตราป่วยตาย 0.10

ในส่วนของจังหวัดลำพูน พบว่า มีอัตราป่วยอยู่ในลำดับที่ 39 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระดับ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วย 9,620 ราย อัตราป่วย 168.49 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วยตาย 0.16 พบป่วยมากที่จังหวัดเชียงใหม่ 3,909 ราย เสียชีวิต 4 ราย เชียงราย 1,434 ราย แพร่ 1,272 ราย เสียชีวิต 4 ราย ลำปาง 1,105 ราย แม่ฮ่องสอน 614 ราย ลำพูน 518 ราย น่าน 512 ราย และจังหวัดพะเยา 256 ราย เสียชีวิต 1 ราย ตามลำดับ

สำหรับจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วยสะสม 518 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 127.75 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต พบป่วยมากในอำเภอเมือง 303 ราย, อ. บ้านธิ 65 ราย, อ. ป่าซาง 50 ราย, อ, ลี้ 40 ราย, อ. เวียงหนองล่อง 20 ราย, อ. ทุ่งหัวช้าง 19 ราย, อ. แม่ทา 17 ราย และอำเภอบ้านโฮ่ง 4 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยมาก อยู่ระหว่าง อายุ 10-14 ปี รองลงมา อายุ 5-9 ปี และ อายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน และวัยทำงานอาชีพรับจ้าง ในช่วงนี้ยังมีฝนตก และอยู่ในช่วงการระบาด ยังมีการระบาดในภาคเหนือ ส่วนจังหวัดลำพูน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา คือเดือนกันยายน 164 ราย, ตุลาคม 175 ราย จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเดือนพฤศจิกายน มีผู้ป่วย 5 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน 2 ราย และอำเภอป่าซาง 3 ราย

อย่างไรก็ตามแนวโน้มผู้ป่วยจะมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระบาดของโรคนี้ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยตนเอง ทั้งที่บ้าน โรงเรียน วัด และศูนย์เด็กเล็ก ตามมาตรการ 5ป 1ข ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติต่อเนื่อง และขัดล้างภาชนะใส่น้ำ การปิด คือ ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ การเปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง การปล่อย คือ ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว การปรับปรุง คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย การปฏิบัติต่อเนื่อง คือ ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์จนเป็นนิสัย และลงมือทำด้วยตนเอง และ อีก 1 ข. คือ ขัดล้างไข่ยุงลาย ที่ติดอยู่กับขอบภาชนะด้านใน ไม่ให้มีโอกาสฟักตัวเป็นลูกน้ำยุงลาย เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค หมั่นดูแลสุขภาพร่ายกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมทั้งป้องกันยุงกัดโดยใช้โลชั่นทากันยุงหรือสมุนไพรตะไคร้หอม กรณีเจ็บป่วยมีไข้เกิน 2 วันอาการไม่ดีขึ้น ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบไปโรงพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้องป้องกันไม่ให้เสียชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่ง มีจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยและให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด.