หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดงาน Mahidol Healthy Day

Author by 27/08/14No Comments »

10580009_716605565079990_374241359391836256_n          ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าจะมีการจัดงานวัน Mahidol Healthy Day ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557  เวลา 08.00-16.30 น.  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปีและอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงงานมหิดล 2557 จัดโดย 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ของ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาล่าฝัน 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพี่ๆ นักศึกษาจาก 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   การร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการ CMU young blood  นิทรรศการในหัวข้อ “When I’m Old”  การแข่งขันโต้วาที “โตตามตัว สุขตามวัย” ชิงเงินรางวัลและของที่ระลึก มูลค่ารวม 10,000 บาท กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ ฟรี!! บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจสุขภาพช่องปาก  บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงและตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย  บริการวัดความดันโลหิต บริการแนะนำการใช้ยา การแข่งขันตอบปัญหา”วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2557  นอกจากนั้นยังมีการตั้งแสดงร่างอาจารย์ใหญ่และความรู้ทางการแพทย์ โดยคณะแพทยศาสตร์ สาธิตการแกะสลักขี้ผึ้งเป็นรูปฟัน และกรอฟันปูน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ สาธิตและร่วมกิจกรรมทำยาอย่างง่าย โดยคณะเภสัชศาสตร์ สาธิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ สาธิตการคลำมะเร็งเต้านม พร้อมทดลองทำ โดยคณะพยาบาลศาสตร์  และตั้งแสดงกายวิภาคสัตว์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญผู้สนใจทั่วไป ตลอดถึงนักเรียน นักศึกษาเข้าชมได้ฟรี.