หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ผลักดันสร้างเมืองต้นแบบ เพิ่มความมั่นคงอาหารสร้างรายได้ยั่งยืน

Author by 29/03/15No Comments »

     thainews250     กลุ่มเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่-ลำพูนจับมือผลักดันสร้างเมืองวิถีอินทรีย์ต้นแบบ เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้ยั่งยืนกับประชาชนเอง หน่วยงานระดับโลกก็สนใจ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน จ.เชียงใหม่จับมือเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.เชียงใหม่และลำพูน หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดงานเชียงใหม่เมืองวิถีอินทรีย์ ครั้งที่ 1 : ผู้ผลิตม่วนอกผู้บริโภคม่วนใจ๋ เพื่อกำหนดแนวคิดทิศทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์และตลาดที่เป็นธรรมของ จ.เชียงใหม่ให้เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมผลักดันให้เชียงใหม่เป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ทั้งการเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารและดูแลสิ่งแวดล้อมโดยงานจัดระหว่าง 28-29 มี.ค. นี้ ที่ข่วงเกษตรอินทรีย์ ต.สุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้น จะมีจำหน่ายอาหารจากเครือข่ายทุกวัน อังคาร พฤหัส และเสาร์ เวลา 13.00-19.30 น.

โดยงานมี ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ รอง ผอ.วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมด้วยนายธนศักดิ์ พุทธธรรมชัย ประธานเครือข่ายพ่อกาดแม่กาด ข่วงอินทรีย์เชียงใหม่ เปิดงาน  ดร.ชมชวน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคใน จ.เชียงใหม่ได้รับรู้สถานการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ การผลิตอาหารอินทรีย์ และร่วมกันกำหนดทางเลือกในการจัดระบบอาหารของชุมชนร่วมกัน รวมทั้งรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาหมอกควันด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ สถานที่นี้จะเป็นการเปิดข่วงการเรียนรู้ “หมูขุนสบายใจ ไข่ไก่ลั้ลลา” รวมทั้งข่วง “กินหมูสบายใจ กินไข่รู้ที่มา”

นอกจากนี้ยังมีการประกวดสุดยอดการทำลาบหมูอินทรีย์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองวิถีอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ทุกคนต่อหน้า “พระเจ้าทันใจ” ด้วย ขณะที่เดียวกันมีกิจกรรมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคประสานความเข้าใจ ให้กำลังใจกันและกัน และออกเดินทางไปเยี่ยมฟาร์มไก่ ฟาร์มหมูอินทรีย์ ที่ อ.สันกำแพง และจะได้พบกับตลาดสินค้าอินทรีย์ การสาธิตทำอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ชม นิทรรศการระบบเกษตรพันธสัญญา(Contact farming)ที่เป็นรูปธรรม จากนี้ประชาชนจะต้องกลับมามองคุณภาพที่อยู่ภายในของพืชผักให้มากกว่านี้ เพราะทุกวันนี้การที่เลือกซื้อผัก ผลไม้ ไปเน้นที่รูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากกว่าคุณค่าในตัวของผลผลิต และการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดราคาเอง จึงวางใจได้ทั้งคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างแน่นอน จากนี้การเข้าถึงหรือราคาไม่ได้แพงเหมือนอดีตหรือในห้างใหญ่เพราะจะมีตลาดที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากนี้

นายธนศักดิ์กล่าวว่า ในงานนี้มีเกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายและจัดแสดงทั้งเชียงใหม่และลำพูนกว่า 100 ราย ซึ่งเครือข่ายได้ขับเคลื่อนโดยชุมชนมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีเครือข่าย 18 อำเภอมีสมาชิกเกือบ 200 ราย โดยสมาชิกเครือข่ายจะได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงเกษตรฯ สาธารณสุขทั้งหมด ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ในเครือข่ายหลายล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ทางองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานระดับนานาชาติให้ความสนใจมาดูงานของเครือข่ายดังกล่าวที่เกิดจากความเข้มแข็งภาคประชาชนและสอดคล้องนโยบายของโลกเวลานี้ที่เน้นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องโลก และความมั่นคงทางอาหาร.