หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ขนส่งลุยโครงการ จิตอาสาคมนาคม

Author by 9/07/15No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง copy   สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ร่วมโครงการจิตอาสาคมนาคม “บริจาคโลหิตให้ชีวิตโลหิตเพียงพอ” ครั้งที่2เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ

นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการจิตอาสาคมนาคม  ”บริจาคโลหิตให้ชีวิตโลหิตเพียงพอ”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  กรมการขนส่งทางบกได้ มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมในระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน  2558  ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดดำเนินการโครงการเปิดรับบริจาคโลหิต       ครั้งที่ 2  ในวันที่  15  กรกฎาคม  2558  ระหว่างเวลา  13.00-16.00  น. ณ  สำนักงาน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ

ดังนั้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน  ผู้ประกอบการขนส่งตลอดทั้งหน่วยงานต่าง ๆ  ภาครัฐและเอกชน  ร่วมบริจาคโลหิตตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวเพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปด้วย

สอบถามเพิ่มเติม   งานบริหารงานทั่วไป  โทร.053-278265  และ 08-1721-7999.