หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ขนส่งเชียงใหม่เปิดบริการวันแห่งความรัก

Author by 18/01/15No Comments »

    ชาญชัย กีฬาแปง copy            ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เอาใจ หนุ่ม-สาว ในวันแห่งความรัก จัดบริการเปิด ขอรับใบขับขี่ทั่วไทยทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เมื่อ วันที่ 17 ม.ค.58 นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดเปิดให้บริการ ด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ทุกเสาร์แรกของเดือน  ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2558 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการคืนความสุขให้ประชาชน  เนื่องจากเป็นการบริการเป็นพิเศษ ในวันหยุดราชการ ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ โดยเปิดให้บริการ  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ ทั้งกรณีขอรับใบขับขี่ใหม่และต่ออายุใบขับขี่แบบทั่วไทย

ดังนั้นผู้ที่ประสงค์ จะขอรับใบขับขี่ใหม่ ให้ยื่นเรื่องขอได้ ในช่วงระหว่าง เวลา  08.00-09.00  น.  โดยผู้ขอใบขับขี่รถจักรยาน ยนต์ จะต้องมีอายุ  15  ปีขึ้นไป  ส่วนรถยนต์  18  ปีขึ้นไป  โดยให้แนบเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จากนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา  4 ชั่วโมง  เสร็จแล้วจึงจะทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ  ก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียม  รถจักรยานยนต์ชั่วคราว  155  บาท  รถยนต์ชั่วคราว  205 บาท  รับใบอนุญาตขับขี่ภายในวันเดียว      หรือจะสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  โทร.0-5327-0410  และ 08-1721-7999.