หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงลอยกระทง

Author by 6/11/15No Comments »

 ชาาญชัย-กีฬาแปง copy     ขนส่งจังหวัด เชียงใหม่ เตรียม ความพร้อมให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการ ดังนี้

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เช่น ข้อมูลการ  เดินรถ เส้นทาง อัตราค่าโดยสาร สถานที่ท่องเที่ยว  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก)      สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ 3 (อาเขต)

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ  รถโดยสารสาธารณะทุกกรณี ทางโทรศัพท์สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจความพร้อมของรถ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และผู้ตรวจการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถด้านร่างกาย ความอ่อนเพลีย การควบคุมชั่วโมงการทำงาน ตรวจใบอนุญาตขับรถ  ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานีฯ

จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วคอยประสานและช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอ

จัดผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกในเส้นทางต่างๆ ที่เข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ และจะเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นโดยใช้รถโดยสารประจำทาง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำ คิวอาร์ โค้ด (QR CODE) แสดงข้อมูลเส้นทางการเดินรถ มาตรฐานรถ และผู้ประกอบการขนส่งที่ให้บริการในแต่ละเส้นทาง โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ สมาร์ทโฟน(SMART PHONE) ในการสืบค้นข้อมูลการเดินทางด้วยตนเองผ่านทางคิวอาร์ โค้ด (QR CODE) ดังกล่าว โดยจะติดตั้งไว้ ณ บริเวณด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 (อาเขต 2) คาดว่าจะเริ่มให้บริการข้อมูลได้ตั้งแต่เทศกาลลอยกระทง 2558 ที่จะถึงนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง 0-5327- 0411 ต่อ 112 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่2 (อาเขต) โทร.0-5324-2664.