หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ขายทอดตลาดทรัพย์คดียาเสพติดได้เงิน 78 ล้าน

Author by 23/10/15No Comments »

   ปปส ภาค 5       ...ภาค 5 สรุปยอดขายทอดทรัพย์คดียาเสพติดปีงบ 58 ได้กว่า 78 ล้านบาท และมีทรัพย์อีกจำนวนมากที่รอขายทอด พร้อมเผยสถานการณ์ยาเสพติดแม้จะมียาทะลักลดลงแต่ก็ยังมีอยู่มาก ขบวนการยาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงหนีการสกัดกั้น ยาบ้าลดแต่ยังพบฝิ่น เฮโรอีนเพิ่ม ยังต้องเข้มงวดเดินหน้ากวาดล้าง ยึดทรัพย์ต่อ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ต.ค.58 ที่โกดังเก็บรักษาทรัพย์สิน เลขที่ 45 ถนนอัษฎาธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภ.5 ได้แถลงผลการทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีคำสังยึดหรืออายัดไว้ ของสำนักงาน ป.ป.ส.ภ.5 ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งในวันนี้มีประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลทรัพย์สินที่เปิดขายทอดตลาดเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ ของสำนักงาน ป.ป.ส.ภ.5 นั้น ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ทั้งนี้ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดมีทั้งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ ทองและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2558 รวมมีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ ทั้งสิ้น  17 ครั้ง รวมทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดทั้งสิ้น 1,068 รายการ และรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ประมาณ 78,600,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภ. 5 กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดประมูลขายทอดตลาดในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการประมูลในปีงบประมาณ 2559 ทรัพย์สินเป็นรถยนต์ที่มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ทั้งหมด 33 คัน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้ดำเนินการตรวจยึดมาจากผู้ค้ายาเสพติดส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด ที่ผู้ค้ายาเสพติดนั้นจะนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซื้อรถและไปใช้ชื่อ ของคนอื่นซึ่งก็ถือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นทรัพย์สินที่สามารถ ที่จะทำการตรวจยึดได้ โดยเมื่อได้ดำเนินการยึดมาแล้วก็จะนำมาเก็บรักษาไว้ ซึ่งตามระเบียบนั้นระบุว่า สามารถดำเนินการขายทอดตลาดก่อนได้ในกรณีที่ทางผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอม และหากขายเสร็จเงินที่ได้จากการขายก็จะถูกนำมาเก็บรักษาในบัญชีพร้อมกับ ดอกเบี้ย ถ้าในกรณีต้อสู้คดีกันแล้วทางฝ่ายจำเลยชนะคดีก็จะมีการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย ให้ทั้งหมด แต่หากทาง ป.ป.ส.ชนะคดีเงินทั้งหมดก็จะตกไปเป็นของกองทุน ป.ป.ส.ต่อไป  ในวันที่ 4 พ.ย. นี้ ก็จะมีการเปิดประมูลขายทอดตลาดอีกครั้งโดยเป็นทรัพย์สินประมาณกว่า 200 รายการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภ.5 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์การค้ายาเสพติดนั้น นับตั้งแต่ที่ได้มีการบูรณาการตามโครงการ Safe Mekong หรือ แม่น้ำโขงปลอดภัย ที่มี 4 ประเทศประกอบด้วย ไทย จีน ลาว เมียนมา ได้ทำงานร่วมกัน รวมทั้งในแต่ละประเทศก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำในพื้นที่เสี่ยง ต่างๆ ทำให้นักค้ายาเสพติดเกิดความยากลำบากในการที่จะลักลอบนำยาเสพติด จึงมีการลำเลียงโดยเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หรือทางภาคเหนือ แต่จะไปออกทางประเทศลาว ขณะเดียวกันทางประเทศลาวก็ได้มีการเข้มงวดในการสกัดกั้นโดยการเพิ่มเจ้า หน้าที่มากขึ้นทำให้ผ่านมาทางประเทศลาวก็ได้มีการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ได้ของกลางจำนวนมากเช่นกัน จึงส่งผลให้นักค้ายาเสพติดหันเหเส้นทางการลำเลียงไปทางประเทศเมียนมาในเส้น ทางเมืองหลวงเก่า อย่างกรณีที่เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่ได้มีการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้ที่ย่างกุ้ง ได้ยาบ้าจำนวนมหาศาลถึง 26 ล้านเม็ด เป็นข้อบ่งชี้ว่า กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดพยายามที่จะเลี่ยงเส้นทางการขนยาทางเหนือไป เพื่อที่จะหลบออกไปทางทะเล หรือทางชายแดนทิศตะวันตก ในแม่สอด หรือเจดีย์สามองค์ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางเพราะการสกัดกั้นในเส้นทางภาคเหนือมีความเข้มข้นมากขึ้น จึงทำให้สถานการณ์การทะลักของยาเสพติดนั้นลดลงไปมาก แต่ ก็ยังมีอยู่ในปริมาณสูง นอกจากนี้กลับพบยาเสพติดประเภทฝิ่นและเฮโรอีนมากขึ้นมากเพราะขบวนการผลิตขาด สารตั้งต้นจึงมีการปลูกฝิ่นเพิ่มทำให้อุปสงค์อุปทานการผลิตเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามสกัดกั้น ปราบปรามและยึดทรัพย์จัดการเครือข่ายอย่างเข้มข้นต่อไป.