หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ค้านหัวชนฝา ไม่เห็นด้วยเพิ่มโควต้ารถตุ๊กตุ๊ก ขนส่งย้ำรถรับจ้างพอแล้ว

Author by 24/05/15No Comments »

       thainews180         เผยมีคนตั้งชมรมรถตุ๊กตุ๊กใหม่ ยื่นขอเพิ่มโควต้ารถสามล้อเครื่องอีก 200 คันในเชียงใหม่ ทั้งขนส่งจังหวัด และเจ้าของอู่รถคนขับสามล้อตุ๊กตุ๊ก ไม่เห็นด้วยชาญชัย กีฬาแปงชี้รถรับจ้างพอแล้ว ทั้งแท็กซี่ สี่ล้อแดง และตุ๊กตุ๊ก รวมกันกว่า 4 พันคัน ทำแบบสอบถามล้วนไม่เห็นด้วย    เตรียมนำเข้าที่ประชุมอนุ กก.ขนส่งจังหวัด เร็วๆนี้

ตามที่มีข่าวว่า มีผู้ตั้งชมรมรถตุ๊กตุ๊ก เชียงใหม่ อยู่เลขที่ 33 ซอย 2 ป่าพร้าวนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบอำนาจให้นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณ ภูมิลำเนาอยู่ 79/1 หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อขออนุญาตนำรถสามล้อเครื่องมาวิ่งรับจ้างในจ.เชียงใหม่ จำนวน 200 คันนั้น ขณะนี้มีการออกแบบสอบถามเจ้าของอู่รถ ผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่อง และคนขับรถในเมืองเชียงใหม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ขณะเดียวกัน “ไทยนิวส์” ได้รับแบบสอบถามจากนายสุทัศน์ ใจเที่ยง อายุ 55 ปี คนขับสามล้อรับจ้างทะเบียน สก 809 ตัวแทนคิวรถย่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่าเชียงใหม่ ได้รวมกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าไม่สมควรจะให้เพิ่ม เพราะทุกวันนี้หากินยากลำบาก เนื่องจากมีรถรับจ้างอยู่แล้วจำนวนมาก เช่นเดียวกับนายเกรียงไกร ดวงปิก สก.247 เชียงใหม่ ยืนยันว่าพวกตนจะคัดค้านอย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวติดต่อนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ว่ามีกลุ่มคนขับรถสามล้อเครื่องหรือสามล้อตุ๊กตุ๊ก ในเมืองเชียงใหม่หลายอู่ นำหนังสือแบบสอบถามที่สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ แจกจ่ายผ่านชมรมสามล้อเครื่องเชียงใหม่ ให้กรอกข้อความเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้เพิ่มจำนวนรถสามล้อเครื่องใหม่อีก 200 คัน ได้รับการชี้แจงว่า เป็นความจริงที่มีการยื่นหนังสือถึงกระทรวงเพื่อขอเพิ่มจำนวนรถสามล้อเครื่องใหม่เข้าไป และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯได้ให้จังหวัดสอบถามผู้ประกอบการ และผู้ขับรถสามล้อที่มีอยู่เดิมว่าเห็นควรอย่างไร จึงออกแบบสอบถาม สำหรับผู้ขอเพิ่มรายนี้ก็ไม่ได้มาหารือก่อน และไม่เคยรู้จัก ความเห็นส่วนตัวแล้วไม่ควรจะให้เพิ่มอีก เพราะปัจจุบันรถสามล้อเครื่องเชียงใหม่มีอยู่กว่า 1,100 คัน รถสองแถวหรือสี่ล้อแดง 2.300 คัน และรถแท็กซี่อีก 300 คัน สังกัดสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ถือว่าจำนวนรถรับจ้างมีมากพออยู่แล้ว จะเป็นการลำบากแก่ผู้ประกอบการต้องแย่งกันทำมาหากิน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบในการเสนอต่อที่คณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดที่จะประชุมในเดือน มิ.ย.58 จึงได้ออกแบบสอบถาม

ทั้งนี้ ชมรมรถตุ๊กตุ๊ก เชียงใหม่ ทำ หนังสือขอโควต้าสามล้อเครื่องรุ่นใหม่ มาวิ่งบริการ ไปยังกระทรวงคมนาคม และรมช.คมนาคม มีหนังสือแจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อให้คณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก จ.เชียงใหม่ ที่มี ผวจ.เป็นประธานให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้ชมรมสามล้อเครื่องเชียงใหม่ และชมรมสามล้อเครื่องล้านนา ที่มีรถตุ๊กตุ๊ก อยู่แล้วกว่า 1,100 คัน ให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 26 พ.ค.นี้ แต่ได้รับการชี้แจงจากขนส่ง จ.เชียงใหม่ว่า เรื่องคงจะเข้าที่ประชุมไม่ทัน เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนอื่น   โดยเฉพาะการพิจารณาอนุญาตให้กลุ่มเจ็ดยอดบราเธอร์ ซึ่งเคยสัมปทานรถแท็กซี่ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ร้องขอจดทะเบียนรถแท็กซี่เข้ามา

ทางด้าน นายมนตรี ตรีตราพันธ์ ประธานชมรมสามล้อเครื่องเชียงใหม่ กล่าวกับกลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่องว่า ตั้งแต่ 30 ปีก่อนแล้ว ที่มีกลุ่มคนพยายามขอเพิ่มจำนวนรถสามล้อเครื่องหลายครั้ง บางรายได้นำเรื่องขึ้นฟ้องต่อศาล ขนส่งจังหวัดสมัยนั้นตกเป็นจำเลยแต่ก็สู้คดีจนชนะเหตุผลที่จดทะเบียนเพิ่มไม่ได้ เนื่องจากมีกฎกระทรวงกำหนดไว้ไม่ให้เพิ่มจำนวนอีก จะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการเดิม และเกิดปัญหาต่างๆ จากเดิมสามล้อเครื่องในเชียงใหม่มีอยู่ 1,149 คันก็ให้คงไว้  ภายหลังมีนโยบายคลี่คลายความเดือดร้อนจากผู้ร้องเรียน รมว.คมนาคมจึงให้เพิ่มเพียง 50 คันเท่านั้นทราบว่าคณะ อนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัด ไม่เห็นด้วยจะให้เพิ่มมากกว่านี้อีกแล้ว เพราะรถรับจ้างในเมืองเชียงใหม่มีมากมาย ต่างก็หากินลำบาก ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก

ดังนั้นการขอเพิ่มสามล้อเครื่องครั้งใหม่ถึง 200 คัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่ทางจังหวัดจะอนุมัติ ทั้งผู้ประกอบการสามล้อ คนขับรถ จนถึงสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัดที่มีรถสี่ล้อแดง และรถแท็กซี่อยู่อีกร่วม 3 พันคันอาจจะเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างเต็มที่.